Dokumenty

Návrh Národnej vodíkovej stratégie „Pripravení na budúcnosť“

Návrh Národnej vodíkovej stratégie „Pripravení na budúcnosť“ (PDF – 534 kB)

Národná vodíková stratégia (NVS) definuje strategickú úlohu štátu pri využití vodíkových technológií v Slovenskej republike (SR) v kontexte súčasného vývoja v krajinách Európskej únie (EÚ). Cieľom NVS je zvýšiť konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky a zároveň výrazne prispieť k uhlíkovo neutrálnej spoločnosti v súlade s Parížskou dohodou, ku ktorej sa Slovensko prihlásilo, ako aj k ďalším strategickým dokumentom únie, najmä Európskemu ekologickému dohovoru, Novej priemyselnej stratégii pre Európu a Správny čas pre Európu: náprava škôd a príprava budúcnosti pre ďalšie generácie. Stratégia definuje podmienky pre nasadenie vodíkových technológií v súlade s dlhodobým strategickým zámerom rozvoja SR1,2 do roku 2030, resp. 2050. Do roku 2030 sa pritom očakáva zníženie emisií skleníkových plynov EÚ o 55 %. Taktiež odporúča realizáciu vodíkových aktivít v spolupráci s ďalšími krajinami EÚ ako aj inými krajinami vo svete. Využívanie vodíka ako súčasti hospodárstva SR je celonárodným záujmom. Na jeho zavedení do praxe sa bude podieľať vláda SR v spolupráci s podnikateľskou sférou, inštitúciami výskumu, vývoja a vzdelávania a orgánmi územnej samosprávy podľa opatrení, ktoré budú špecifikované v Akčnom pláne k NVS.

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (PDF – 11102 kB)

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky je komplexnou odpoveďou na dôsledky krízy spojenej s pandémiou COVID-19, ako aj reakciou na identifikované hlavné výzvy a systémové nedostatky slovenskej ekonomiky. Je postavený na globálnej vízii Slovenska ako inovatívnej ekonomiky, ktorá je motorom udržateľného ekonomického rastu a zárukou úspešného zvládnutia zelenej a digitálnej transformácie, Slovenska ako moderného štátu, ktorý poskytuje občanom kvalitné verejné služby, a napokon Slovenska ako zdravej krajiny, ktorá vytvára predpoklady na plnohodnotné využívanie ľudského a prírodného kapitálu.

 

Plán zelenej obnovy

Plán zelenej obnovy (PDF – 13426 kB)

Pandémia Covid-19 nám v plnej nahote ukázala fatálne dôsledky vyplývajúce z nepripravenosti. Ak naše ekonomiky nepostavíme na nohy udržateľným spôsobom, ešte viac nepripravení a zraniteľní ako dnes budeme čeliť hrozbe vypuknutia klimatickej krízy. Plán obnovy ekonomík preto musí poskytnúť krátkodobý makro-ekonomický stimul a súčasne sa zamerať na projekty, ktoré vybudujú most k našej budúcnosti. Svetoví ekonómovia sa zhodujú na tom, že výdavky na ekologické iniciatívy majú potenciál ponúknuť najlepšiu ekonomickú návratnosť vládnych výdavkov.