Publikácie

Sektorová indikátorová správa 2022

Sektorová indikátorová správa 2022 (PDF – 12538 kB)

Špecifickým produktom správ o životnom prostredí SR sú tzv. "sektorové správy", resp. správy o miere implementácie environmentálnych opatrení do vybraných sektorov ekonomickej činnosti. Integrácia environmentálnej politiky do sektorových politík bola zahájená na summite Rady Európy v Cardiffe v roku 1998. Rady ministrov EÚ boli zaviazané vypracovať súbor opatrení na previazanie sektorových a environmentálnych politík a mechanizmus na monitorovanie týchto procesov. Sektorové správy sa tak stali nástrojom tohto monitoringu. Prvé sektorové správy boli v SAŽP spracované v roku 2005. Odvtedy boli sektorové správy každé dva roky pravidelne vyhodnocované a publikované. Počas tohto obdobia došlo k viacerým zmenám či už procesným, obsahovým alebo prezentačným. Posledná revízia celého procesu hodnotenia vplyvu vybraných sektorov na životné prostredie SAŽP prebehla v roku 2014.

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2021

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2021 (PDF – 13941 kB)

Táto správa je jedným z najvýznamnejších nástrojov pre naplnenie práva na informácie o životnom prostredí, ktoré nám garantuje Ústava Slovenskej republiky a formovanie environmentálneho povedomia našej spoločnosti. Vychádza každoročne v súlade so zákonom č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí a zákonom č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Smerom k obehovému hospodárstvu so systémom EMAS

Smerom k obehovému hospodárstvu so systémom EMAS (PDF – 5694 kB)

Európska komisia vydala r. 2017 publikáciu Smerom k obehovému hospodárstvu so systémom EMAS – Osvedčené postupy na zavádzanie stratégií obehového hospodárstva, ktorá popisuje, ako hľadať potenciálne materiálové cykly, ako zvažovať inovatívne obchodné modely, ako zapojiť zamestnancov a iné strany.  Zároveň predstavuje tri prípadové štúdie obehového hospodárstva v malých a stredných podnikoch, vo veľkých súkromných organizáciách a vo verejných organizáciách.