Recyklácia odpadového polystyrénu

Adresa

SLOVIZOL, s.r.o.
Jelenecká 3
94901 Nitra
IČO: 36 732 427

https://www.slovizol.sk/

Kontaktná osoba

Stanislav Sedlár
0908385802
sedlar@slovizol.sk
Zobraziť profil

Opis riešenia

Stavebný polystyrén je 100% recyklovateľná komodita. Záleží iba na nás ako sme disciplinovaní a ako nakladáme so stavebným odpadom. SLOVIZOL, s.r.o. realizuje zber a následnú recykláciu polystyrénového odpadu zo stavieb, a taktiež zber obalov a podobne.

Ekonomický prínos

Získanie druhotnej suroviny pri výrobe stavebného polystyrénu. Spoločnosť SLOVIZOL, s.r.o. zabezpečuje zber tejto suroviny na vlastné náklady. Disponuje linkou na spracovanie odpadového polystyrénu a povoleniami od orgánov životného prostredia na jeho následné spracovanie. Kapacita tejto linky je niekoľko sto ton ročne.

Environmentálny prínos

Zabránenie uskladňovaniu polystyrénu na skládkach. 

Ďalším, veľmi významným krokom k ochrane životného prostredia je spolupráca medzi spoločnosťou SLOVIZOL a regionálnym združením, ktoré združuje 57 obcí z Nitrianskeho kraja. Výsledok je, že odpadový polystyrén z viac ako 25 tisíc domácností a od takmer 81 tisíc obyvateľov nekončí na skládkach ani v prírode, ale vo firme SLOVIZOL, kde sa následne tento polystyrénový odpad spracuje. Zateplenie s použitím polystyrénu je absolútne bezpečné a nemá žiadny negatívny vplyv na zdravie človeka. Prispievanie k naplneniu dobrovoľného cieľa, že v roku 2025 bude podiel recyklácie stavebného polystyrénu na Slovensku viac ako 50%.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Zber odpadového polystyrénu od takmer 25 tisíc domácností.

Prílohy