Zelené pracovné miesta

Iniciatíva zelených pracovných miest

Využitie možnosti tvorby pracovných miest zelenej ekonomiky
„Ozeleňovanie “ ekonomiky SR prináša nové kvalifikačné požiadavky v zamestnaniach –  pracovná sila bude potrebovať nové kvalifikácie a kompetencie. Napríklad intenzívnejšie využitie biomasy by malo viesť k vytváraniu nových pracovných miest predovšetkým v odvetviach poľnohospodárstva a lesníctva, kým intenzívnejšie využitie ostatných obnoviteľných zdrojov by malo vytvárať nové pracovné miesta v energetike, ale aj vo vývoji a výskume. Publikáciu vydal v roku 2014 Inštitút pre výskum práce a rodiny.

Stiahnite si: Inciatíva zelených pracovných miest (PDF, 694 kB)

Zelené pracovné miesta a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zelené pracovné miesta a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Prognóza nových a vznikajúcich rizík spojených s novými technológiami do roku 2020
Tento dokument je zhrnutím projektu Prognóza nových a vznikajúcich rizík pre bezpečnosť a ochranu zdravia spojených s novými technológiami na zelených pracovných miestach do roku 2020, ktorý realizovala Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA), konzorcium organizácií Spojeného kráľovstva Health and Safety Laboratory, SAMI Consulting and Technopolis Group.
Stiahnite si: 

Stiahnite si: Zelené pracovné miesta a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (PDF, 1,34 MB)
Stiahnite si: Green jobs and occupational safety and health (verzia EN, PDF, 2,48 MB)

Voľné pracovné miesta

 1. Jr. Specialist Regulatory - Beauty and Laundry
  18.12.2023,Henkel Slovensko, spol. s r.o.
  Bratislava, Slovakia
   
 2. Agronóm v ovocinárstve
  18.12.2023,Fructop, s.r.o.
  Ostratice, Slovensko, ...
   
 3. Asistent v rastlinnej výrobe (Ref. č.: 2)
  15.12.2023,Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy
  Bátorove Kosihy, Slovensko, ...
   
 4. Product Technologist Innovation
  15.12.2023,Cloetta Slovakia s.r.o.
  Cloetta Slovakia s.r.o., Ulica Zeppelina, Levice, Slovakia, ...
   
 5. Vedúci výroby
  15.12.2023,MLYN ŠTÚROVO, a.s.
  Mlyn Štúrovo, Nánanská cesta 17, Štúrovo, Slovensko, ...
   

Ďalšie pracovné ponuky