Zelené pracovné miesta

Iniciatíva zelených pracovných miest

Využitie možnosti tvorby pracovných miest zelenej ekonomiky
„Ozeleňovanie “ ekonomiky SR prináša nové kvalifikačné požiadavky v zamestnaniach –  pracovná sila bude potrebovať nové kvalifikácie a kompetencie. Napríklad intenzívnejšie využitie biomasy by malo viesť k vytváraniu nových pracovných miest predovšetkým v odvetviach poľnohospodárstva a lesníctva, kým intenzívnejšie využitie ostatných obnoviteľných zdrojov by malo vytvárať nové pracovné miesta v energetike, ale aj vo vývoji a výskume. Publikáciu vydal v roku 2014 Inštitút pre výskum práce a rodiny.

Stiahnite si: Inciatíva zelených pracovných miest (PDF, 694 kB)

Zelené pracovné miesta a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zelené pracovné miesta a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Prognóza nových a vznikajúcich rizík spojených s novými technológiami do roku 2020
Tento dokument je zhrnutím projektu Prognóza nových a vznikajúcich rizík pre bezpečnosť a ochranu zdravia spojených s novými technológiami na zelených pracovných miestach do roku 2020, ktorý realizovala Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA), konzorcium organizácií Spojeného kráľovstva Health and Safety Laboratory, SAMI Consulting and Technopolis Group.
Stiahnite si: 

Stiahnite si: Zelené pracovné miesta a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (PDF, 1,34 MB)
Stiahnite si: Green jobs and occupational safety and health (verzia EN, PDF, 2,48 MB)

Voľné pracovné miesta

 1. Agronóm/ka - administratívny pracovník rastlinnej výroby
  2.10.2023,Gurman s.r.o.
  Hniezdne, Slovensko, ...
   
 2. Predavač/-ka v oddelení zelená záhrada, Košice
  2.10.2023,HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.
  Moldavská cesta, Košice, Slovensko
   
 3. Vedúci podniku - oblasť Prešov a okolie
  2.10.2023,FARMA INVEST, s. r. o.
  Prešovský kraj, Slovensko
   
 4. Technik
  1.10.2023,Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
  Častá - Papiernička, Častá, Slovensko, ...
   
 5. Pomocná sila v pekárni
  1.10.2023,VitaPlanet, s.r.o.
  Kvetoslavov, Slovensko, ...
   

Ďalšie pracovné ponuky