Financovanie výzvy

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry

 • Zdroj: Plán obnovy
 • Dátum vyhlásenia: 31.08.2023
 • Dátum uzavretia: 08.01.2024
 • Kód: 03I01-29-V02

Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov

 • Zdroj: Plán obnovy
 • Dátum vyhlásenia: 28.08.2023
 • Dátum uzavretia: Do vyčerpania alokovanej výšky prostriedkov mechanizmu vyčlenených na výzvu alebo rozhodnutím vykonávateľa. Vykonávateľ zverejňuje priebežné informácie o disponibilnej výške alokácie a v nadväznosti na uvedené aj oznam o plánovanom uzavretí výzvy vrátane dôvodu uzavretia na webovom sídle: www.mhsr.sk
 • Kód: 03I04-26-V02

Podpora verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami

 • Zdroj: Program Slovensko 2021 - 2027
 • Dátum vyhlásenia: 25.08.2023
 • Dátum uzavretia: Uzavretie hodnotiacich kôl výzvy: Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola 30.11.2023 Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola 29.02.2024 Termín uzavretia 3. – n. hodnotiaceho kola Posledný pracovný deň každého nasledujúceho 3. mesiaca
 • Kód: PSK-MIRRI-005-2023-DV-FST

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranú na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice

 • Zdroj: Plán obnovy
 • Dátum vyhlásenia: 17.08.2023
 • Dátum uzavretia: 31.10.2023
 • Kód: 01I02-26-V05

PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl

 • Zdroj: Program Slovensko 2021 - 2027
 • Dátum vyhlásenia: 14.07.2023
 • Dátum uzavretia: Dátum uzavretia: Neurčené
 • Kód: PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR

PSK-MIRRI-002-2023-DV-EFRR - Výzva na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility

 • Zdroj: Program Slovensko 2021 - 2027
 • Dátum vyhlásenia: 07.07.2023
 • Dátum uzavretia: Dátum uzavretia: Neurčené
 • Kód: PSK-MIRRI-002-2023-DV-EFRR

Podpora výskumných projektov zameraných na digitalizáciu ekonomiky v TRL úrovniach 1-3

 • Zdroj: Plán obnovy
 • Dátum vyhlásenia: 04.07.2023
 • Dátum uzavretia: 06.11.2023
 • Kód: 09I05-03-V02

Zelenšie pohraničie

 • Zdroj: Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
 • Dátum vyhlásenia: 30.06.2023
 • Dátum uzavretia: 30.09.2023
 • Kód: INTERREG SK-AT/2023/2_green

Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok - CESTOVNÝ RUCH

 • Zdroj: Interreg V-A Slovenská republika – Poľsko
 • Dátum vyhlásenia: 05.06.2023
 • Dátum uzavretia: 29.09.2023
 • Kód: PLSK.03.01-IP.01-001/23