Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy

Adresa

Obec Nižná Voľa
Nižná Voľa 30
08621 Nižná Voľa
IČO: 00 322 431

https://www.niznavola.sk/

Kontaktná osoba

Ing. Marcel Kaščák
0905836055
obecniznavola@centrum.sk
Zobraziť profil

Opis riešenia

Rekonštrukciou interiéru a exteriéru kultúrno-správnej budovy sa nám podarilo znížiť jej energetickú náročnosť. Došlo k zatepleniu vonkajšieho plášťa budovy, stropu suterénu a podlahy podkrovia. Vymenila sa rovná strecha za sedlovú, na ktorú sa inštalovali slnečné kolektory na ohrev vody. Zrealizovala sa rekonštrukcia elektroinštalácie, vodovodných a kanalizačných potrubí, došlo k výmene starých svietidiel za úsporné LED-kové a k výmene starých plynových ohrievačov zn. Gamat za ústredné kúrenie, ktoré riadi kondenzačný plynový kotol 28 kWh.

Ekonomický prínos

Obec s 270 obyvateľmi by do budúcna nedokázala prevádzkovať takúto budovu, pokiaľ by v rokoch 2019-2020 nedošlo k jej rekonštrukcii.

Environmentálny prínos

Samozrejme s každým šetrením energií a zavádzaním technológií, ktoré vyrábajú energiu z obnoviteľných zdrojov, môže obec, občan, štát šetriť a chrániť životné prostredie.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Naša obec už okrem vyššie uvedeného ekologického príkladu realizovala v minulosti a realizuje projekty zachytávania dažďovej vody do dažďových záhrad (2 lokality), do akumulačnej nádrže, ktorá slúži okrem zavlažovania verejných priestranstiev aj ako protipovodňová nádrž. V posledných 5 rokoch sme v intraviláne obce vysadili 200 kusov drevín a krov.

Prílohy