Riešenia pre súkromný sektor a verejnú správu

Adresa

Slovenská obchodná a priemyselná komora - Trenčianska regionálna komora
Jilemnickeho 2
91101 Trenčín
IČO: 30 842 654

https://www.sopk.sk/tn

Kontaktná osoba

Jan Vaclav
+421905503298
sopkrktn@sopk.sk
Zobraziť profil

Opis riešenia

Združenie subjektov podielajúcich sa na výrobe, recyklácii a poskytujúcich služby pre súkromnú a verejnú správu

Ekonomický prínos

Včasné informovanie o nových trendoch v oblasti Smart City riešení a zapájanie do projektov spolupráce. Poskytovanie bezplatných služieb pre MSP v rámci siete Enterprise Europe Network.

Environmentálny prínos

Znižovaie nenergetickej náročnosti prevádzok a verejných budov, znižovanie surovinovej náročnosti, lepšie zhodnocovanie odpadov.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Oragizačné a informačné zabezpečenie na podujatiach URBIS SMART CITY v Brne. (https://www.bvv.cz/urbis/) Informačná a organizačná podpora podpora v rámci siete Enterprise Europe Network (https://www.een.sk/)

Prílohy