Optimalizácia tlakového a prietokového manažmentu (Automotive)

Adresa

ARAD Slovakia s.r.o.
Alžbetina 41
040 01 Košice
IČO: 44 278 381

https://www.arad.sk/

Kontaktná osoba

Ing. Jaroslava Vidová
0556941066
arad@arad.sk
Zobraziť profil

Opis riešenia

Chladiaci systém s dynamicky sa meniacou potrebou vody. Riešenie zníženia nákladov na čerpanie a tlakové rázy v potrubných rozvodoch vody. 1. Zmena prevádzkového režimu chladiaceho systému 2. Vyšpecifikovanie miest inštalácie a zadefinovanie odvzdušňovacích ventilov podľa potreby 3. Osadenie frekvenčných meničov na čerpadlá

Ekonomický prínos

Pokles spotreby elektrickej energie na pohon čerpadiel z 86 kW na 52 kW, ročná úspora elektrickej energie 290 000 kWh všetky 3 odporúčania spolu

Environmentálny prínos

Eliminácia otrasov potrubí (tlakových rázov) a zvýšenie životnosti potrubných systémov

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Prílohy