Zelené strechy

Adresa

Sky Gardens s.r.o.
Bystrické sady 36
84106 Bratislava
IČO: 51 632 047

https://www.zelena-strecha.sk/

Kontaktná osoba

Branislav Siklienka
0907368000
info@skygardens.sk
Zobraziť profil

Opis riešenia

Šetria životné prostredie, výdavky na vykurovanie a sú nenáročné na údržbu. Zelené strechy vo vilových domoch (foto: 1), na strechy boli vysadené rozchodníky, nenáročné na údržbu a zavlažovanie. Zelená strecha na terase (foto: 2), kombinácia extenzívnej a polointenzívnej zelenej strechy je pokrytá trávami a kvitnúcimi trvalkami, lákajúcimi opeľovačov, motýle a iný užitočný hmyz. Výsadbu dopĺňajú kríky a stromy vysadené v kochlíkoch. V teplých dňoch vytvárajú príjemnú atmosféru nového pobytového priestoru. Bytový dom so zelenou pavlačou (foto: 3), ozelenená strecha, časť terasy a plocha nad podzemnou garážou pomôžu zadržať dažďovú vodu a vytvárať príjemnejšiu mikroklímu, zabraňujú prehrievaniu interiéru pod strechou, čo prinieslo zníženie nákladov na chladenie. Rodinný dom (foto:4), namiesto štrkovej strechy sa ozelenila, skrášľuje výhľad a na rozdiel od klasickej, nesála toľko tepla do okolia, zadržiava dažďovú vodu a v izbách pod terasou je príjemnejšie vďaka prírodnému klimatizačnému efektu vegetačnej strechy.

Ekonomický prínos

Na zelené strechy treba nazerať ako na investíciu, nie len ako na náklad. Z dlhodobého hľadiska usporia na energiách, najmä pri klimatizovaní. Predlžujú životnosť hydroizolácie, čím sa oddialia investičné náklady na jej výmenu.

Environmentálny prínos

Zelené strechy sú vodozádržným opatrením, ktoré pomáha zmierňovať negatívne vplyvy zmeny klímy najmä vo vybetónovaných mestách. Zelené strechy znižujú tepelné ostrovy v mestách, zadržiavajú dažďovú vodu, ktorá sa bude prirodzene vyparovať do okolia a neskončí v kanalizácii, zvyšujú biodiverzitu, znižujú prašnosť a CO2.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Zelené strechy vo vilových domoch pod Bôrikom, Bratislava (foto: 1), Zelená strecha na terase, Bratislava – Kramáre (foto: 2), Bytový dom so zelenou pavlačou, Bratislava – Patrónka (foto: 3), Rodinný dom, Bratislava – Záhorská Bystrica (foto: 4, 5)

Prílohy