Elektrický kompostér

Adresa

CORWIN SK a.s.
Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
IČO: 45 500 126

https://www.corwin.sk/

Kontaktná osoba

Michal Hájek
+421 (2) 5441 6007
corwin@corwin.sk
Zobraziť profil

Opis riešenia

V budove Einpark Offices je umiestnený elektrický kompostér. Ten dokáže spracovať až 50 ton bioodpadu ročne a pretvoriť ho na kvalitný kompost. Znižuje tak objem bioodpadu až o 90 % a vytvára z neho kvalitný substrát, ktorý sa dá použiť priamo na pozemku. Systém naviac funguje úplne automaticky a neprodukuje žiadne zapáchajúce alebo škodlivé plyny.

Ekonomický prínos

Kompostovanie odpadu priamo v budove umožňuje redukovať množstvo odpadu, ktorý je treba zvážať na skládky. Predstavuje to mimoriadne atraktívnu možnosť najmä pre nájomcov budovy z oblasti gastronómie.

Environmentálny prínos

Einpark Offices je najzelenšia budova na Slovensku. Je unikátna v hospodárení s vodou a energetickej efektívnosti. Elektrický kompostér umožňuje znížiť uhlíkovú stopu, redukovať množstvo odpadu a recyklovať takmer všetok bioodpad produkovaný v budove.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Elektrický kompostér v projekte Einpark Offices v Bratislave.

Prílohy