greenTLS

Adresa

M2M solutions, s.r.o.
Vysokoškolákov 1757/1
01001 Žilina
IČO: 45 911 525

https://www.m2ms.sk/

Kontaktná osoba

M2M Solutions
0948101816
purchasing@m2ms.sk
Zobraziť profil

Opis riešenia

GreenTLS je inovatívne riešenie pre podniky, ktoré hľadajú spôsob, ako zefektívniť svoje prepravné procesy a znížiť negatívne dopady podnikania na životy ľudí. Riešenie digitalizuje procesy transportnej logistiky, umožňuje plánovanie prepravy do časových okien a minimalizuje problémy spojené s prepravou. Digitalizácia logistických operácií eliminuje chyby, znižuje tlak a záťaž zamestnancov. greenTLS šetrí peniaze a zvyšuje efektivitu podniku spôsobom, ktorý je ohľaduplný k životnému prostrediu. Viac informácií na greentls.sk

Ekonomický prínos

Riešenie znižuje náklady, optimalizuje procesy a minimalizuje chyby.

- Zníženie času nakládky o 40%

- Zníženie vyťaženosti personálu o 20%

- Zníženie transportných nákladov o 20%

- Zníženie skladových zásob o 35%

Environmentálny prínos

Digitalizácia procesov transportnej logistiky výrazne nahrádza papier, čím znižuje spotrebu papiera a šetrí stromy. Efektívne organizovaná preprava znižuje emisie CO2 a zlepšuje kvalitu ovzdušia. Plánovanie prepravy do časových okien zabezpečí rovnomerné rozloženie prepravy a dokáže znížiť tvorbu dopravnej zápchy, čím dochádza k celkovému zlepšeniu dopravnej situácie a tým aj ovzdušia a životného prostredia.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Prílohy