Samočistiace povrchy (fasády, strechy, mosty, iné vonkajšie konštrukcie)

Adresa

NANO 4 SOLUTION s. r. o.
Ing. Štefana Višňovského 211/6
969 01 Banská Štiavnica
IČO: 53 230 205

https://fn-nano.com/

Kontaktná osoba

Ján Dudáš
+421907773222
dudas@loftreal.sk
Zobraziť profil

Opis riešenia

Multifunkčné nátery FN NANO® slúžia na vytváranie funkčných povrchov, ktoré premieňajú svetelnú energiu na silu schopnú aktívne čistiť vzduch. Okrem toho tieto nátery bránia tomu, aby sa na nich usadzovala špina a mikroorganizmy. Jedná sa o 2. generáciu náterových hmôt s fotokatalytickým efektom, ktorú vyvinula česká spoločnosť Advanced materials-JTJ v spolupráci s ústavom fyzikálnej chémie J.Heyrovského AV ČR, VŠCHT Praha a ďalšími poprednými vedeckými pracoviskami u nás aj v zahraničí. Povrchová FN NANO® vrstva dosahuje takmer 100% fotokatalytickú účinnosť a z hľadiska účinnosti mnohonásobne prekonáva ostatné konkurenčné produkty na svetovom trhu.

Ekonomický prínos

Dlhodobá a 100%-ná ochrana ošetrených povrchov pred vplyvmi UV žiarenia (10+ rokov). Zníženie opotrebovania fasády následne predlžuje jej životnosť. Čistenie vzduchu vďaka fotokatalytickej reakcii pozitívne vplýva na zdravie občanov, čím sa znižujú náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na zdravotnú starostlivosť o obyvateľstvo (liečba chorôb spôsobených znečistením ovzdušia).

Environmentálny prínos

Mimoriadna fotokatalytická účinnosť a špeciálna morfológia povrchu vytvoreného náterom FN NANO® umožňuje jeho využitie ako čističky vzduchu na účinné odstraňovanie širokej škály polutantov (škodliviny, alergény a nepríjemné pachové látky v ovzduší). Už pri jedinom kontakte vzdušnej masy s fotokatalytickým povrchom náterovej vrstvy dochádza v priemere k odbúraniu približne 50 % rozložiteľných polutantov (údaj je preukázaný testami nezávislých analytických pracovísk v Českej republike aj zahraničí). Tento parameter je pre funkciu čistenia vzduchu kľúčový a zaručuje vysokú účinnosť čistenia vzduchu ako v interiéroch, tak aj v exteriéroch. Jedná sa o jedinú technológiu na svete, ktorá je schopná proaktívne vplývať na kvalitu ovzdušia - fotokatalitická reakcia prebiehajúca na natretej ploche v podstate funguje ako čistička vzduchu.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Pohotovosť Trenčín, MC Srdiečko, Trenčín – SR, Hokejový klub HKM Zvolen, Domácnosť Piešťany, Domácnosť Dubnica nad Váhom ale aj napríklad Letisko v Las Vegas, USA Český konzulát v Miláne, Taliansko Múzeum v Dazhou, Čína Polyfunkčný dom Praha/Pruhonice, ČR Rezidenčný komplex Praha/Bubeneč, ČR Historický nájomný dom Praha/Vinohrady, ČR Historický nájomný dom Praha/Nove Město, CR Administrativna budova Praha/Čakovice, ČR Bytový dom Praha/Libeň, ČR Polyfunkčný dom Praha/Michle, ČR Protihluková stena Praha/Barrandov, ČR Výstavná sieň Mánes v Prahe, ČR Panelový dom v Kladne, ČR Barokový zámok v Paskove, ČR Drevostavba RD v Šumburku, ČR

Prílohy