Vyhlásili novú výzvu z končiacich eurofondov. Podniky môžu dostať ďalšie dotácie na fotovoltiku

21.08.2023

Podnikateľské subjekty sa môžu uchádzať o ďalších päť miliónov eur z končiaceho Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) v rámci Programového obdobia 2014-2020. Finančné prostriedky formou dotácie môžu využiť na inštaláciu fotovoltických systémov, vyhlasovateľ výzvy však podmienky oproti predošlej „fotovoltickej“ výzve zmenil. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v piatok 11. augusta vyhlásila výzvu, do ktorej sa firmy budú môcť zapojiť a prihlásiť po dobu jedného mesiaca.

Celkovo už v poradí 82. výzva z OP KŽP bude otvorená do pondelka 11. septembra. Podobne ako už dávnejšie vyhlásené výzvy pre podnikateľov  či samostatná výzva pre samosprávy a verejnú správu, aj táto sa zameriava na podporu fotovoltických systémov. O dotáciu  môžu požiadať fyzické alebo právnické osoby s oprávnením na podnikanie zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri nepretržite najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu kedy predložia žiadosť.

Malé podniky a mikropodniky môžu získať dotáciu maximálne do výšky 80 % oprávnených výdavkov. V prípade stredne veľkých firiem je tento limit na úrovni 70 % a pre veľké podniky platí výška 60 %. Hlavné mesto Bratislava a jeho okolie sú pri rozdeľovaní finančných prostriedkov nezapojené. Dotované budú tým pádom len projekty s miestom inštalácie mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

Predstavovaná minimálna výška príspevku v rámci jedného projektu bude oproti minulosti navýšená na 30 000 eur a maximálna výška na jeden podnik a jeden investičný projekt nebude môcť prekročiť 500 000 eur. Finančné prostriedky zo zdrojov EÚ je podľa stanovených podmienok výzvy možné využiť na výstavbu fotovoltických zariadení s inštalovaným výkonom od 10 do 500 kW s jedným bodom pripojenia do elektrizačnej sústavy a bez obmedzenia svojho výkonu v prípade ostrovnej prevádzky.

Zdroj obrázka: freepik.com

Zdroj