Solárna energia môže tento rok priniesť viac investícií ako ropa

04.09.2023

Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry stojí za rekordným tempom rozvoja obnoviteľných zdrojov je predovšetkým ich cenová stabilita v časoch vysokých cien fosílnych palív. Spomaľovacím trendom sú stále pomerne vysoké ceny kritických surovín a nízke investovanie do elektrických a prenosových sústav.

Spätné naštartovanie sa ekonomík z prepadu spôsobeného pandémiou Covid-19 a odozva na energetickú krízu znamenali výrazné investície do obnoviteľných zdrojov, konštatuje Medzinárodná energetická agentúra (IEA) vo svojej novej správe. Z porovnaní jej odhadov pre rok 2023 so situáciou z roku 2021 vyplýva, že pomer ročných investícií do obnoviteľných zdrojov energie stúpal v tomto období oveľa rýchlejšie ako investície do fosílnych palív – presnejšie 24 percent oproti 15 percentám. Pre dokreslenie, na jeden americký dolár použitý alebo investovaný do fosílnych palív v súčasnosti pripadá 1,7 dolára na obnoviteľnú energiu. V roku 2018 bol tento pomer jedna k jednej.

Ďalšími faktormi rastu bola súťaž silných ekonomík o prilákanie čo najväčšieho počtu investícií do zelených technológií, ako napríklad zákon Spojených štátov amerických o znižovaní inflácie, alebo o nové plány a stratégie na podporu zeleného priemyslu v Európe, Japonsku a Číne. Obnoviteľným zdrojom pomohlo aj prepájanie cieľov v oblasti klímy a energetickej bezpečnosti.

Obnoviteľné zdroje zaznamenali rastúci trend aj na strane spotrebiteľa a to najmä v doprave a vykurovaní. Dobrým príkladom je napríklad rast investícií do elektromobilov ktoré sa od roku 2021 zdvojnásobili a v roku 2023 by mali dosiahnuť úroveň 130 miliárd dolárov.

Limitujúcimi faktormi sú napríklad vyššie ceny vstupov pre kľúčové suroviny ako napríklad polovodiče či cement alebo oceľ.

Nedostatočne rozvinutá sieťová infraštruktúra je limitujúcim faktorom investícií do obnoviteľných zdrojov v mnohých rozvojových ekonomikách. Investičné toky sú vysoko koncentrované len v niektorých krajinách. Ekonomiky vyspelých štátov a Číny predstavujú 80 percent celosvetových výdavkov a takmer celý rast v období posledných rokov.

Zdroj obrázka: freepik.com

Zdroj