Hľadajú nové možnosti: Pri Viedni skúšajú spojenie výroby elektriny a poľnohospodárstva

02.10.2023

Okrem klasickej fotovoltiky zaznamenáva rozvoj aj tzv. agrovoltika, v rámci ktorej sa spája poľnohospodárska produkcia a výroba elektrickej energie. Zatiaľ čo u nás je len v začiatkoch, blízko našich hraníc vo Viedni s ňou majú už dlhšie pozitívne skúsenosti. Viedenský energetický podnik Wien Energie a Univerzita prírodných zdrojov a aplikovaných biologických vied BOKU už štvrtý rok testujú možnosti využitia solárnej energie a poľnohospodárstva.

Ako výsledok mnohoročného snaženia je najväčšia agrovoltická elektráreň v Rakúsku, kde sú naištalované obojstranné fotovoltické panely a zároveň s plodinami zdieľajú jednu plochu. Benefity a efektivitu tohto spojenia potvrdzujú spokojní poľnohospodári aj mesto Viedeň.

Počas testovania bolo v roku 2021 na lokalite Schafflerhofstrasse v 22. obvode nainštalovaných takmer 400 obojstranných fotovoltických panelov. Tzv. bifaciálne panely, zoradené v radoch vedľa seba, premieňajú slnečné svetlo na elektrickú energiu z oboch strán. Medzi osadenými panelmi rastú bežné poľnohospodárske plodiny a dostatočne veľké rozostupy poskytujú dostatočný priestor na manipuláciu s potrebnou poľnohospodárskou technikou. Vertikálny závod na Schafflerhofstrasse je najväčšou agrovoltickou elektrárňou svojho druhu v Rakúsku s plochou okolo 5 000 m2.

Vďaka svojej orientácii východ-západ sú panely schopné vyrobiť viac energie v čase najväčšieho dopytu. Využitím bežných a obojstranných panelov je možné rozložiť výrobu do celého dňa, čo znamená odľahčenie siete. Približná ročná produkcia agrovoltického systému je 184 380 kWh.

Počas prvého roku testovania sa za účelom zlepšenia kvality pôdy pestovala predovšetkým lucerna. V roku 2022 sa postupne prešlo na pestovanie rôznych druhov obilnín ako pšenica, jačmeň či sója, dobré výnosy z ich sadby sa zaznamenali už v prvom roku. Počas tohto roku test pokračuje podľa systému striedania plodín, na jeho konci sa výsledky zanalyzujú a určí sa ďalšie smerovanie projektu.

Zdroj obrázka: freepik.com

Zdroj