Ostrava ako prvé mesto v Česku začína triediť a využívať zmesový odpad

03.11.2023

Spoločnosť zaoberajúca sa odpadmi v meste Ostrava uvádza do prevádzky novú automatickú triediacu linku na zmesový komunálny odpad (ZKO) za približne 280 miliónov českých korún. Táto technológia, prvá svojho druhu v Českej republike, dokáže zo zmesového odpadu vytriediť aj suroviny na materiálové a energetické zhodnotenie.

Hlavnou úlohou novej technológie je odkloniť prúd využiteľného odpadu od skládkovania. Ostrava tak bude v dostatočnom predstihu pripravená na zákaz skládkovania zmesového komunálneho odpadu, ktorý má podľa zákona o odpadoch vstúpiť do platnosti v roku 2030.

Výstavba novej triediacej linky začala na jeseň v roku 2022 a v júni roku 2023 už bola spustená skúšobná prevádzka dokončenej technológie. Linka už pracuje v dvojzmennej prevádzke - v rannej zmene triedi zmesový komunálny odpad z ostravských sídlisk a popoludní triedi vyzbierané plasty, ktoré sa v Ostrave zbierajú spolu s nápojovými kartónmi a kovovými obalmi. Kapacita linky na jednu zmenu je 135 ton komunálneho odpadu a 30 ton plastov.

Do budúcnosti sa plánuje trojzmenná prevádzka linky, ktorá by mohla vytriediť až 66 000 ton tuhého komunálneho odpadu a 6 000 ton plastov ročne. Väčšinu triedenia vykonávajú automatické separátory, pričom na začiatku linky sú ľudské ruky, ktoré vyberajú veľké predmety, ktoré by mohli linku zahltiť, a potom vykonávajú záverečné čistenie už vytriedených surovín. Materiály, ktoré sa dajú zhodnotiť, sú PET fľaše, polyetylénové duté obaly a fólie, polypropylén, Al a FE plechovky, nápojové kartóny a kartón.

Nová triediaca linka tak dokáže zabezpečiť takmer 100 % triedenie obalov (PET fľaše, nápojové plechovky, tetrapak alebo polyetylén.

Zo spaľovateľného odpadu, ktorý už nie je materiálovo využiteľný, sa vyrábajú alternatívne palivá, ktoré sa používajú v teplárňach ako náhrada za uhlie. Zvyškový odpad (len asi 25 % odpadu vstupujúceho do linky) končí na skládke.

Napriek svojej efektivite, sa o rozšírení projektu zatiaľ neuvažuje nakoľko nemá podporu v zákone ani na ministerstve životného prostredia.

Zdroj obrázka: freepik.com

Zdroj