Nový nádych pre najznámejšiu ulicu vo Viedni

13.11.2023

Najznámejšia nákupná ulica Viedenčanov Mariahilfer Straße prejde rekonštrukciou. Mesto Viedeň a mestská časť Rudolfsheim-Fünfhaus aktívne zapojili obyvateľov do prieskumu o zatraktívnení tohto verejného priestoru. Viac ako 2500 odpovedí hovorí o jasných prioritách: viac zelene, viac bezpečnosti pre cyklistov a peších a menej hluku či výfukových plynov. Tieto boli s ohľadom na miestne podmienky sformované do prvej koncepcie, ktorú nedávno predstavili mestská radkyňa pre územné plánovanie, Ulli Sima a starosta mestskej časti, Dietmar Baurecht.

Mesto Viedeň sa pri úprave námestí a ulíc ako je Mariahilfer Straße riadi heslom: „Koniec asfaltu“. "Určité rámcové podmienky sú tu od začiatku jasne dané, napr.: električka nesmie byť spomalená, nakoľko ňou denne cestuje približne 20 000 ľudí. Ide o jedno z najdôležitejších spojení na západ Viedne. Prestavbou trate by sme mali dosiahnuť viac priestoru tiež pre chodcov a cyklistov. Na dosiahnutie nášho cieľa je potrebné prerozdeliť priestor," vysvetľuje Ulli Sima.

Viac ako 2500 odpovedí z prieskumu o zatraktívnení Mariahilfer Straße hovorí o jasných prioritách: zvýšenie zelených plôch a tieňa, vytvorenie atraktívnej verejnej dopravy, zvýšenie bezpečnosti pre cyklistov, chodcov a predovšetkým deti, a zároveň minimalizácia hluku a emisií výfukových plynov. Osemdesiatsedem percent respondentov považuje zníženie automobilovej dopravy za veľmi alebo pomerne dôležité, pričom nepovažuje väčší počet verejných parkovacích miest za vôbec alebo málo dôležité. "Celkové výsledky prieskumu naznačujú, že ľudia, najmä tí zo susedstva, prejavujú túžbu po novom a spravodlivejšom usporiadaní priestoru ulice. Na prvom mieste stojí aktívna mobilita. Výsledky sú podobné výsledkom z iných procesov občianskej participácie v nedávnej minulosti, pričom do zoznamu prianí obyvateľov rovnako patrí zeleň, ochladzovanie a upokojovanie dopravy," zdôrazňuje komisár pre cyklistickú dopravu vo Viedni, Martin Blum.

Očakávania obyvateľov v okolí jasne definujú záväzok pre novú koncepciu ulice, ktorá je v súčasnosti vypracovávaná a zameriava sa na odolnosť voči budúcnosti. Pre cyklistov je pripravená nová, stavebne oddelená obojsmerná cyklotrasa. Širšie chodníky budú lákať ľudí na prechádzky a zvýšený počet stromov a zelene prinesie vyššiu kvalitu času stráveného vo verejnom priestore. Súčasne sa zaručí, že verejná doprava bude môcť fungovať bez prekážok, t. j. nebude sa musieť deliť o vozovku s autami.

„Aby sme naplnili všetky tieto očakávania, je nevyhnutné obmedziť tranzitnú dopravu. Z analýzy vyplynulo, že najlepším riešením je jednosmerný systém. Budúca podoba Mariahilfer Strasse zahŕňa jeden pruh pre motorové vozidlá na výjazdovej strane, vyhradenú trať pre električkové linky 52 a 60 a modernú širokú obojsmernú cyklotrasu na príjazdovej strane," vysvetľuje dopravný projektant Andreas Käfer. Diskusie a úvahy o možnej rekonštrukcii sa vo Viedni vedú už niekoľko rokov. Uvažovalo sa napríklad tiež nad tým, že by električkové trate využívali aj autá, čo by avšak masívne spomalilo verejnú dopravu. Z dopravného hľadiska je jednosmerný systém jediným spôsobom, ako v budúcnosti spravodlivo rozdeliť priestor na cestách a zabezpečiť, aby bol šetrný ku klíme.

Všetky požiadavky občanov, ktorí sa zúčastnili prieskumu, s ohľadom na dané podmienky a možnosti verejného priestoru boli sformované do prvej koncepcie, ktorú dňa 8. novembra 2023 verejnosti predstavili mestská radkyňa pre územné plánovanie, Ulli Sima a starosta mestskej časti, Dietmar Baurecht. Ďalším krokom bude, aby tím odborníkov do jari 2024 vykonal detailné plánovanie, po ktorom budú prezentované výsledky. Rekonštrukcia Mariahilfer Straße bude prepojená s nevyhnutnou obnovou vodovodného potrubia v nasledujúcom roku, čo predstavuje efektívne riešenie dvoch problémov naraz. Začiatok výstavby je naplánovaný na leto 2024 a bude realizovaný v niekoľkých fázach. Redizajn Mariahilfer Straße bude sprevádzať a realizovať projektový tím mesta, mestskej časti a Viedenskej agentúry pre mobilitu.

Zdroj obrázka: © Stadt Wien, Illustration: Dialog Plus, Claudia Marschall, Foto: Mobilitätsagentur, Christian Fürthner

Zdroj