EÚ dosiahla dohodu, v otázke priemyselných surovín nechce byť závislá od Číny

20.11.2023

Členské štáty sa spolu s europarlamentom dohodli na zvýšení miery sebestačnosti Európskej únie pri priemyselných surovinách. V súčasnosti je do veľkej miery závislá na dovoze surovín z Číny. Medzi navrhovanými plánmi je napríklad zvýšená recyklácia, hľadanie nových partnerov, či ťažba na vlastnom území.

Európska komisia uvítala nedávnu politickú dohodu medzi vyjednávačmi Európskeho parlamentu a členskými štátmi (Rada EÚ) o zákone o kritických surovinách (CRMA). Nová legislatíva obsahuje súbor komplexných opatrení ktoré Európskej únii zabezpečia prístup k bezpečným, diverzifikovaným, cenovo prijateľným a predovšetkým udržateľným dodávkam kritických priemyselných surovín.

Tieto kroky sú podľa správy eurokomisie nevyhnutné pre zachovanie konkurencieschopnosti Európy zahŕňajúcu zelený a digitálny priemysel, a v neposlednom rade aj obranu či letectvo. Hovorí sa predovšetkým o surovinách ako lítium, gálium alebo germánium, najmä v súvislosti s výrobou čipov, elektrických áut či fotovoltických panelov, spomínané oblasti predstavujú hlavné ťažisko budúcnosti európskeho priemyslu. V súčasnej dobe sú však tieto kritické suroviny a vzácne kovy do EÚ vo veľkom dovážané z Číny.

Nové legislatívne pravidlá podporia navýšenie domácich kapacít v oblasti kritických surovín v  dodávateľskom reťazci a doplnia európske snahy o diverzifikáciu ich importu formou medzinárodných obchodných partnerstiev. Navrhované referenčné hodnoty napovedajú, že EÚ by mala kapacitne stíhať, do roku 2030 vyťažiť 10 %, spracovať 40 % a recyklovať 25 % svojej ročnej spotreby strategických surovín.

Dohoda dosiahnutá medzi inštitúciami EÚ obsahuje aj ciele znižovania dopytu v oblasti kritických surovín najmä formou efektívneho využívania zdrojov a pokrokom v technológiách. EÚ by taktiež mala diverzifikovať aj svoj dovoz kritických surovín, aby sa pri ich dodávkach nemusela spoliehať na jeden zdroj dodávok pri viac ako 65 % svojej spotreby.

Politická dohoda čaká na svoje formálne schválenie poslancami Európskeho parlamentu a ministrami členských krajín.

Zdroj obrázka: freepik.com

Zdroj