V Šali sa bude vyrábať zelený vodík, podpora pôjde z Modernizačného fondu

08.01.2024

Európska únia sa rozhodla podporiť v rámci dekarbonizácie emisne náročnej výroby dusíkatých hnojív obnoviteľný vodík. Podnik Duslo Šaľa plánuje využiť 58 miliónov z Modernizačného fondu, a to nielen na výstavbu zariadenia, elektrolyzéra, ale aj na výstavbu vlastnej fotovoltickej a veternej elektrárne spolu s batériovým úložiskom všetky projektu sú momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Ako hovorí generálny riaditeľ podniku, plánovaný fotovoltický park bude druhým najväčším na Slovensku. Vybudovaný bude na 19 hektároch, ktoré vlastní podnik. Vyrásť na pozemkoch by mali aj veterné turbíny a to v blízkosti chemičky. S majiteľmi týchto pozemkov už sú uzatvorené dohody. Výkon inštalovaný v rámci oboch elektrární by mal dosiahnuť 50 megawattov. Za jeden rok sa dokáže vyrobiť až 119-tisíc megawatthodín elektrickej energie. Zelenú energiu budú vyrábať len pre potreby podniku, využitá bude na výrobu zeleného vodíka a ten následne na produkciu amoniaku.

Odvetvie výroby hnojív na báze dusíka predstavuje spolu s výrobou chemikálií, skla a ocele k takzvaným ťažko dekarbonizovateľným priemyselným odvetviam (hard-to-abate sectors). Vzhľadom na výraznú závislosť výrobných postupov na fosílnych palivách, je práve toto odvetvie veľkou výzvou pre Úniu dosiahnuť nulové emisie do polovice storočia.

V rámci samotného procesu dekarbonizácie výroby dusíkatých hnojív sa plánujú uplatňovať dve hlavné prístupy. Jedným je kombinovanie dostupných technológií akými sú napríklad elektrolýza, zachytávanie a využitie uhlíka (CCU), zachytávanie a ukladanie uhlíka (CCS) a využívanie biometánu. Druhým prístupom ktorý presadzuje aj Európska komisia, je úprava výroby takým spôsobom, aby sa namiesto zemného plynu používal prednostne zelený vodík.

Na vzdory stále trvajúcej energetickej krízy a poklesu objemu výroby dosiahla firma v roku 2022 rekordné výsledky. Zatiaľ čo v roku 2021 mala zisk len niečo cez 5 miliónov eur, za rok 2022 to bolo až 107,8 milióna eur. Jej tržby tak zaznamenali nárast o 78 percent, a to na viac ako jednu miliardu eur.

Zdroj obrázka: freepik.com

Zdroj