Počty nabíjacích miesta zaznamenali na Slovensku nárast, za tempom Európskej únie však zaostávame

12.01.2024

Slovensko je pozadu nielen v počte nabíjacích miest ale aj v oblasti predaja elektromobilov v ktorom sme na chvoste Európskej únie. Podľa prognóz by mal práve v tomto roku nastať rapídny nárast počtu nabíjacích staníc.

Slovensko malo na svojom území ku koncu minulého roka spolu 1 808 verejných nabíjacích bodov pre elektromobily, čo znamená medziročný nárast o 22 percent.

V tempe výstavby nabíjacích miest za európskym priemerom zaostávame. V rámci predaja elektromobilov sa nám podľa Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) darí držať krok. Avšak elektrické autá u nás predstavujú najnižší podiel na celkových registráciách v celej Európskej únii.

Podľa slov riaditeľa SEVA, významnejší nárast počtu nabíjacích staníc sa očakáva už v tomto roku, počas ktorého budú do prevádzky uvedené stovky nabíjacích miest vybudovaných v rámci dvoch výziev plánu obnovy a odolnosti so zameraním najmä na firmy a samosprávy.

Riaditeľ SEVA ďalej konštatuje, že najväčším je nárast zaznamenaný pri najvýkonnejších nabíjačkách, kedy sa počet konektorov s výkonom nad 300 kW počas rokov zväčšil až trikrát. Pozitívne sú rovnako aj prírastky v počte konektorov s výkonom nad 150 kW, tu nárast predstavoval 73 percent.

Tieto čísla však odrážajú len počty verejných nabíjacích staníc, na druhej strane, viac než 80 percent procesov nabíjania je realizovaných na neverejných staniciach – v súkromných zariadeniach, garážach a pod.

Aby sa podporila rýchlejšia adaptácia elektromobility, kľúčovým bude efektívne využitie finančných prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti na podporu výstavby aj práve neverejných staníc, príkladom nám môže byť napríklad Česká republika alebo Nemecko.

Súbežne s budovaním diaľnic by sa mali budovať aj vysokovýkonné nabíjacie huby. V tejto oblasti už bežia dve schémy z plánu obnovy pre samosprávy a pre právnické osoby, do ktorých sa už stihli zapojiť a žiadosti poslať desiatky subjektov.

Zdroj obrázka: freepik.com

Zdroj