Na krátke lety v budúcnosti sa možno budú využívať elektrické lietadlá či vzducholode

15.01.2024

Krátke vzdialenosti letov v rámci priestoru EÚ sú v súčasnej dobe emisne náročné a preto sú nahradzované vlakmi. Ako významný zdroj emisií sú preto objektom čoraz prísnejších pravidiel, príkladom je Francúzsko, ktoré ich chce zakázať úplne. Poslednou záchranou pre budúcnosť krátkych letov by mohli byť napríklad aj bezemisné elektrolietadlá či vzducholode.

Priame emisie z letectva predstavujú v rámci celkových emisií CO2 Európskej únie 3,8 percent. Sektor letectva produkuje 13,9 percenta emisií z celého sektora dopravy, čím sa radí na druhé miesto v oblasti produkcie emisií skleníkových plynov z dopravy hneď po cestnej doprave.

V súčasnej dobe však neexistujú komerčne uplatniteľné bezemisné technológie v oblasti letectva, preto chce Európska únia prioritne znižovať uhlíkovú stopu lietania parciálnym nahradením znečisťujúceho paliva kerozínu jeho „čistejšími“ alternatívami, takzvanými Sustainable Aviation Fuels (SAF). SAF reprezentujú najmä biopalivá vyrobené z poľnohospodárskych a lesníckych zvyškov, použitého kuchynského oleja či živočíšnych tukov.

Premiantom v rámci boja proti krátkym letom je Francúzsko. V roku 2022 im dal Brusel zelenú, aby Francúzsko mohlo zakázať lety na tých vnútroštátnych linkách, na ktorých je rovnako efektívne absolvovať tú istú trasu vlakom do dva a pol hodiny.

Jedným z možných riešení pre krátke lety by sa mohli stať podľa fanúšikov a investorov vzducholode. Vzducholode sa stali inžinierskou posadnutosťou spoločností na celom svete už v prvej polovici 20. storočia.

Napríklad, spoločnosť Flying Whales so sídlami vo Francúzsku a Kanade, ktorej sa podarilo získať finančné prostriedky rádovo v stovkách miliónov dolárov nielen od francúzskej vlády v súčasnosti testuje svoju takmer 200 metrov dlhú vzducholoď LCA60T. V tejto oblasti nezaostáva ani Spojené kráľovstvo, kde sa po desaťročí vývoja v spoločnosti Hybrid Air Vehicle pripravujú na výrobu svojich vzducholodí Airlander 10.

Zdroj obrázka: pixabay.com

Zdroj