Mesto Banská Bystrica získalo eurofondy na nové nabíjacie miesta pre elektromobily

19.01.2024

Banskej Bystrici sa podarilo uspieť s projektom cieleným na podporu elektromobility, sumu 219 600 eur z Plánu obnovy a odolnosti SR bude môcť použiť na budovanie nabíjacej infraštruktúry v rámci mesta pre rozvoj elektromobility. Po ukončení realizácie projektu v meste pribudne celkovo až 35 nabíjacích miest pre miestnych aj návštevníkov. Banskobystrický samosprávny kraj týmto projektom plní svoje ciele definované aj v súčasnom schválenom strategickom dokumente − Pláne udržateľnej mobility.

Ako aj v iných mestách aj v Banskej Bystrica sa postupne zvyšuje počet elektromobilov, preto nechce s budovaním nových nabíjacích bodov zbytočne čakať, a plánuje začať čo najskôr.

Mesto plánuje v najbližšej dobe vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác, ktorý bude realizovať výstavbu verejne prístupných nabíjacích miest pre elektromobily spolu s nabíjacími hubmi. V  rámci realizácie projektu bude v Banskej Bystrici umiestnených celkovo 32 nabíjacích AC bodov s pomalším nabíjaním a 3 rýchlonabíjacie DC miesta. Rýchlonabíjacie zariadenia budú inštalované na verejných parkoviskách v blízkosti zimného štadióna, Národného atletického štadióna SNP na Štiavničkách a v centre mesta.

Miesta na ktorých budú nabíjacie miesta umiestnené boli vybrané na základe analýzy koncentrácie a počtu obyvateľov ktorý sa na týchto miestach zdržiavajú.

Prostredníctvom budovania nabíjacích miest sa podporí vytvorenie vhodných podmienok pre rozvoj zelenej dopravy, čo bude mať za dôsledok zníženie emisií CO2, a čo sa odrazí aj na kvalite ovzdušia v rámci mesta, ale aj priľahlých oblastí. Postupným a systematickým rozvojom tejto infraštruktúry sa mestu môže podariť motivovať viac ľudí k tomu, aby častejšie využívali formy udržateľnej dopravy.

Zdroj obrázka: pixabay.com

Zdroj