Mesto Lučenec plánuje v rámci rekonštrukcie osvetlenia, využiť aj fotovoltiku

26.01.2024

Mesto má v pláne počas roku 2024 začať s rekonštrukciou verejného osvetlenia. Cieľom projektu, na ktorý samospráva získala z Environmentálneho fondu prostriedky formou úveru vo výške viac ako štyri milióny eur, plánuje na strechy mestských budov umiestniť aj fotovoltické panely s batériovými úložiskami.

Plánované je umiestnenie fotovoltiky spolu s batériovými úložiskami na budovu kina Apollo, Divadlo B. S. Timravy, futbalový štadión, zimný štadión a štyri materské školy, za účelom zníženia ich energetickej náročnosti. Nevyužitá energia z batériových úložísk bude efektívne smerovaná do osvetlenia, jeho rekonštrukciu verejného osvetlenia v Lučenci schválili poslanci mestského zastupiteľstva ešte v decembri v roku 2022, samospráva v rámci prvotného plánu uvažovala aj nad výmenou a opravou všetkých stĺpov spolu so zemným vedením.

Spolu s fotovoltikou tak bude projekt financovaný z Environmentálneho fondu obsahovať aj obnovu vyše 3000 kusov smart LED svietidiel, 56 betónových stĺpov verejného osvetlenia a 86 rozvodných elektrických skríň. V rámci projektu sa zavedie aj smart systém, ktorý bude verejné osvetlenie v meste kontrolovať a riadiť.

Zdroj