Podporiť plán zníženia emisií o 90 percent do roku 2040 je pripravených jedenásť členských štátov EÚ

09.02.2024

Európska komisia žiada, aby členské štáty znížili produkciu emisií o 90 percent do roku 2040 v porovnaní s rokom 1990. Opiera sa pri tom najmä na tzv. prírodných pohlcovačov uhlíka, akými sú lesy a pôda, a zachytávanie priemyselných emisií formou nových technológii.

Podľa detailnej analýzy nákladov a prínosov „Komisia odporúča zníženie čistých emisií skleníkových plynov o 90 percent do roku 2040 v porovnaní s úrovňami v roku 1990,“ uvádza dňa 6. februára exekutíva EÚ. Hlavným cieľom v oblasti klímy do roku 2040 je stanovenie jasnejšieho smerovania v rámci znižovania emisií.

Značná časť klimatických ambícií spomínaných v návrhu spočíva v zachytávaní emisií. Kľúčovú úlohu má zohrať prírodné zachytávanie uhlíka, ako je absorpcia CO2 lesmi a rašeliniskami, ale aj napríklad zachytávanie a ukladanie emisií z priemyslu, formou takzvaných Carbon Capture and Storage – CCS zariadení.

Navrhovaný cieľ 90 percent do roku 2040 reflektuje dolnú hranicu cieľového rozpätia, ktoré zastáva Vedecký poradný výbor EÚ pre zmenu klímy.

Diskusia o pláne, ktorý zatiaľ neobsahuje žiadne právne záväzky pre členské štáty, bude prebiehať na nadchádzajúcich summitoch, pričom predbežné rozhodnutie o finálnom cieli sa očakáva na summite EÚ v mesiaci jún.

Na druhej strane aktivisti varujú, že by práve táto nová politika mohla priniesť viaceré riziká. Napríklad prílišné spoliehanie sa pri znižovaní emisií na prírodné alebo priemyselné zachytávanie uhlíka môže spôsobiť demotiváciu znečisťujúcich podnikov, aby investovali do čistejších technológií.

Zdroj obrázka: freepik.com

Zdroj