Na Slovensku sa za dva roky vyzbierali takmer dve miliardy zálohovaných obalov

16.02.2024

Podľa správcu Zálohového systému Slováci vyzbierali za dva roky približne dve miliardy zálohovaných nápojových obalov. Celkovo sa vyprodukovalo 125-tisíc zlisovaných balíkov plastových fliaš a 39-tisíc balíkov z hliníkových plechoviek.

Ak by sa len samotné balíky zo spracovaných a zlisovaných plastových fliaš poukladali jeden vedľa druhého, tak by sa tým takmer pokryla vzdialenosť medzi Bratislavou a Trenčínom. Pre zaujímavosť v prípade zlisovaných balíkov z vyzbieraných plechoviek to je tiež dĺžka rovná vzdialenosti medzi Prešovom a Košicami.

Fľaše a plechovky na nápoje sa na Slovensku zálohujú od roku 2022. Zálohujú sa všetky jednorazové obaly na nápoje z plastu a kovu s objemom od 0,1 do troch litrov. Výnimku predstavujú obaly z mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu. Hlavným cieľom zálohovania je dosiahnutie 90 % návratnosti predaných nápojových obalov do roku 2025,ich recyklácia a využitie pri výrobe nových plastových fliaš a plechoviek.

Celková miera návratnosti obalov za vlaňajší rok bola na úrovni 92 %. Podľa správcu zálohového systému tým Slovensko napĺňa zákonom stanovený cieľ pre zálohovanie, ktorý má byť dosiahnutý už v roku 2025. Správca dodáva, že Slovákom sa tak dokonca podarilo prekročiť cieľ stanovený Európskou úniou, a to do roku 2029 dosiahnuť viac ako 90 % návratnosť plastových fliaš a plechoviek.

Zdroj obrázka: freepik.com

Zdroj