Energetika a priemysel vyprodukovali v roku 2022 dve tretiny slovenských emisií

08.04.2024

Výrobcovia ocele a železa sú zodpovední za pätinu emisií Slovenska. Domy a budovy, nenapojené na teplárne, vyprodukujú približne 13 percent celkových emisií. Medzi nimi má najväčšie zastúpenie zemný plyn, v minimálnej miere biomasa, hovorí Slovenský hydrometeorologický ústav vo svojej správe za rok 2022.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) nedávno publikoval najnovšiu emisnú inventúru skleníkových plynov. V rámci jej záverov sa hovorí, že v dôsledku vplyvu nevyhnutných hospodárskych zmien, ktoré nadväzovali na novú energetickú politiku Európskej únie v roku 2022 znamenali pokles emisií skleníkových plynov medziročne takmer o 10 percent.

Za poklesom je najmä zníženie emisií v sektore energetiky o 10 percent a v sektore priemyslu o štyri percentá. Sektor, ktorý ako jediný zaznamenal nárast, bol sektor dopravy s 3,5 percentami.

Emisie skleníkových plynov, ktoré reguluje smernica o obchodovaní (EÚ ETS) predstavovali najnižší podiel od začiatku obchodovateľného obdobia v roku 2005, a to len necelých 47 percent. Narastajú však emisie mimo sektora EÚ ETS, čo je podľa SHMÚ trvalo nevýhodné pre plnenie redukčných cieľov Slovenska. Preto je potrebné akútne prijatie sektorových (rezortných) cieľov pre znižovanie emisií mimo v sektoroch EÚ ETS, tvrdí SHMÚ.

Inštitút environmentálnej politiky (IEP) na základe správy vydanej SHMÚ hovorí, že Slovensku sa dlhodobejšie nedarí naštartovať znižovanie emisií v doprave, to má za dôsledok každoročný nárast emisií v tomto sektore. Podľa IEP je emisie možné znížiť elektrifikáciou nielen osobnej, ale aj nákladnej dopravy, prípadne vyšším využitím verejnej dopravy.

Zdroj obrázka: freepik.com

Zdroj