Dokončenie výstavby kompostárne by malo byť v júni, vybavujú sa posledné povolenia

15.04.2024

Kompostáreň plánuje mesto Brezno dokončiť v júni, proces výstavby v areáli za bývalou mliekarňou a súčasnou betonárkou na Mliekarenskej ulici sa začal pred takmer dvomi rokmi. Oznámila to  samospráva na svojom webovom sídle s tým, že v súčasnej dobe prebieha proces povolenia ktorý je potrebný k jej prevádzke.

Novo postavená kompostáreň s najnovšími technológiami má ročne spracovať až 3500 ton biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Samotnému mestu to zefektívni proces triedenia a spracovania tohto odpadu na ďalej využiteľný materiál – kompost, nie len pre potreby obyvateľov mesta.

Parcely, na ktorých sa buduje kompostáreň, sú v územnom pláne mesta určené pre potreby priemyselnej výroby a sú v dostatočnej vzdialenosti od najbližšej obytnej zóny.

V rámci procesu výstavby už vlani vyčistili priestory a v teréne osadili hrubú stavbu, z betónu sa odliali steny kompostovacej haly a hygienizačných boxov. Následne prišlo na rad zastrešenie haly, vytvorenie štrkového podložia, osadené budú aj podzemné nádrže na funkčnosť technológie.

Na realizáciu výstavby kompostárne ako aj na vybavenie a strojné zariadenia spolu s technológiou získalo mesto Brezno od ministerstva životného prostredia nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 2,4 milióna eur, povinné päťpercentné spolufinancovanie zo strany mesta predstavovalo sumu približne 125.000 eur.

Zdroj obrázka: pixabay.com

Zdroj