Tempo predaja tepelných čerpadiel sa na Slovensku pre slabé dotácie a vysokú cenu elektriny spomalilo

19.04.2024

Predaj tepelných čerpadiel v rámci Únie v roku 2023 klesol, stalo sa tak vôbec prvýkrát po desiatich rokoch rastu. Za spomalením predaja stojí útlm v stavebníctve či lacný zemný plyn. V prípade Slovenska sa k tomu pridávajú vysoké ceny elektriny a zamrznutie európskych peňazí pre domácnosti aj firmy.

Segment tepelných čerpadiel predstavuje kľúčový význam pre dekarbonizáciu stavebníctva, ktoré produkuje až 36 percent celkových emisií skleníkových plynov v rámci EÚ. Odhadom až 50 percent všetkej energie spotrebovanej v EÚ sa dnes využíva na vykurovanie a chladenie pričom viac než 70 percent vykurovania a chladenia pochádza pritom z procesov spaľovania fosílnych palív, najmä zemného plynu.

Negatívne prognózy vývoja predaja zásadne vplývajú nielen na samotné odvetvie, ale ohrozujú aj európske klimatické a energetické ciele. Európa totiž v snahe znížiť emisie z vykurovania a chladenia zvolila práve cestu tepelných čerpadiel. Takto chce do roku 2030 dosiahnuť, aby 49 percent tepla a chladu pochádzalo zo zelených zdrojov. Pri cieľoch, ktoré vyplývajú zo stratégie REPowerEU sa  má do roku 2030 nainštalovať v európskych domácnostiach a firmách až 30 miliónov tepelných čerpadiel.

Predaj čerpadiel však klesol vo väčšine európskych trhov. Zatiaľ čo Francúzsko, Taliansko, Švédsko, Fínsko, Poľsko, Dánsko, Rakúsko a Švajčiarsko evidujú poklesy predaja, Portugalsko, Belgicko, Nórsko, Holandsko, Španielsko, Nemecko, Slovensko a Spojené kráľovstvo zaznamenali mierny rast. To však nepostačuje na to, aby prevýšil priemerný, celoeurópsky prepad predaja.

Ako hovorí európska asociácia, k tomuto negatívnemu trendu a neistote v investíciách prispeli aj politické diskusie. Silnejúci odpor proti zeleným politikám spojený so znižovaním ambícií na úrovni EÚ ale aj na vnútroštátnej úrovni ešte viac umocnili nedôveru v trh. Za poklesom tržieb stojí aj nejasné nastavenie v rámci dotačných schém v niektorých krajinách.

Zdroj obrázka: freepik.com

Zdroj