Ministerstvo životného prostredia otvára druhú dekarbonizačnú výzvu za 340 miliónov eur

03.06.2024

Dňa 31.5.2024 envirorezort ohlásil spustenie v poradí druhej výzvy zameranej na dekarbonizáciu priemyslu z Plánu obnovy a odolnosti SR za 340 miliónov eur. O získanie nenávratných finančných prostriedkov sa môžu uchádzať priemyselné podniky spadajúce pod Európsky systém obchodovania s emisiami (EU ETS), do ktorého spadá 90% všetkých emisií z priemyslu. Minimálna ani maximálna výška poskytnutých finančných prostriedkov v rámci jednej žiadosti pritom nie sú stanovené.

Cieľom celej dekarbonizačnej schémy z Plánu obnovy je znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 1 232 926 ton ekvivalentu CO2. Projekty zahŕňajúce využívanie tuhých fosílnych palív alebo zemného plynu ako hlavnú surovinu resp. zdroj energie preto už nebudú podporené.

Poskytnutú finančnú pomoc majú jednotlivé podniky investovať do ochrany životného prostredia v podobe znižovania emisií skleníkových plynov. Hlavnou podmienkou je zníženie emisií z prevádzky podniku registrovaného v systéme EU ETS aspoň o 30% v porovnaní s referenčným obdobím. Za oprávnené náklady však bude možno považovať iba investičné náklady priamo spojené s realizáciou projektu a vynaložené po podaní žiadosti o poskytnutie prostriedkov. Hlavným kritériom pri posudzovaní žiadostí bude najnižšia suma žiadaného príspevku za ušetrenú tonu emisií (70% váha) a absolútne zníženie emisií (30% váha).

Bližšie informácie o výzve sú zverejnené na webe https://www.minzp.sk/poo/vyzva-c-2-dekarbonizaciu-priemyslu.html Žiadosti bude nutné po novom podávať prostredníctvom Informačného a monitorovacieho systému plánu obnovy (ISPO) na webovom odkaze https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy

Zdroj obrázka: freepik.com

Zdroj