Premena tepelného ostrova Naschmarkt

07.06.2024

Obľúbený blší trh Naschmarkt prejde rozsiahlymi zmenami a stane sa zelenou oázou v srdci Viedne. Asfaltová plocha sa zmení na verejný park a trhovisko, pričom sa zohľadnia historicko-technické požiadavky danej oblasti. Projekt by sa mal začať na jeseň a patrí k jedným z najdôležitejších krokov mesta v boji proti tepelným ostrovom.

Známe parkovisko pri Naschmarkte a jedno z najväčších tepelných ostrovov v meste, prejde zásadnou transformáciou. Pod heslom „Koniec asfaltu!“ sa plocha 12 000 m² medzi ulicami Wienzeilen čoskoro premení na zelenú oázu s množstvom chladiacich prvkov pre verejnosť. Súčasná plocha parkoviska bude rozsiahlo odasfaltovaná, čím vznikne nový priestor, vrátane zachovania a zároveň rozšírenia obľúbeného blšieho trhu Naschmarkt na ploche východne od ulice Kettenbrückengasse. Osobitnou atrakciou bude rozkvitnutá a verejnosti prístupná strešná záhrada.

Premena súčasného parkoviska na modernú zelenú plochu a úprava námestia Landparteienplatz by sa po schválení výborom pre plánovanie mesta Viedeň mala začať na jeseň. Až po realizácii týchto častí v roku 2025 sa bude projektovať plocha samotného blšieho trhu. „Ozelenenie parkoviska Naschmarkt je jedným z našich najdôležitejších projektov, pokiaľ ide o zníženie počtu tepelných ostrovov vo vnútri mesta. Je však aj jedným z najnáročnejších a najkomplexnejších z hľadiska plánovania. Najmä statika viac ako 100-ročného oblúka rieky Viedeň, po ktorom projektová plocha vedie, robí z prestavby technicky náročný a komplexný projekt,“ hovorí mestská radkyňa pre plánovanie Ulli Sima. 

Prestavbe predchádzal intenzívny proces verejnej participácie, počas ktorého obyvatelia vyjadrili želanie po zeleni, mieste na stretávanie sa bez konzumu a priestoroch pre kreatívne a regionálne výrobky. Na základe výsledkov tejto participácie a mnohých podkladových štúdií, mesto koncom minulého roka predstavilo víťazný projekt medzinárodnej realizačnej súťaže od architektov Mostlikely a DND, ktorý vybrala nezávislá porota. 

Presne tak, ako je to definované v územnom pláne, priestranná plocha západne od ulice Kettenbrücke, t. j. súčasné parkovisko Naschmarkt, bude v budúcnosti spoločná pre zelené plochy a blší trh. S približne 90 novovysadenými stromami a sviežou zeleňou má vzniknúť mestský, zelený, dobre chladený a voľne využiteľný otvorený priestor, kde v súčasnosti parkujú autá a v lete sála horúčava. Kvôli oblúku Wienfluss pod ním je výsadba stromov možná len na niektorých miestach. Zložité statické a stavebno-fyzikálne podmienky si vyžadujú komplexné podzemné opatrenia. Možné zaťaženia sú obmedzené a umožňujú stavby len do určitej výšky. Poloha stromov musí byť tiež presne koordinovaná, teda musia sa určiť staticky prípustné polohy a prijať príslušné technické ochranné opatrenia. Najväčšie komplikácie sa vyskytujú aj v oblastiach prekrytia U4.

Námestie bude obsahovať rozsiahle zelené plochy a trávnaté záhony, ktoré zabezpečia množstvo tieňu a ochladzovanie. Výsadba farebných trvaliek a kvitnúcich rastlín premení betónovú plochu na „more kvetov“. Zároveň sa posilní koridor studeného vzduchu pozdĺž rieky Viedeň. Nový priestor na Landparteienplatz ponúkne celoročný trh s regionálnymi a sezónnymi výrobkami. Osobitnou dominantou bude rozkvitnutá strešná záhrada s bylinkami a rastlinami odolnými voči suchu, ktorá poskytne jedinečný výhľad na historický trh Naschmarkt a nové zelené plochy.

Fotografie © Stadt Wien, Architekturbüro Mostlikely a DnD Landschaftsplanung

Zdroj