Za dva roky zálohovania sa vyzbieralo 2,4 miliardy obalov

10.06.2024

Od predvlaňajšieho spustenia zálohového systému sa v rámci Slovenska  doteraz vyzbieralo 2,4 miliardy plastových fliaš a plechoviek. Momentálne je tak zálohovaných až 92 % týchto obalov. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) si spolu so Správcom zálohového systému dalo za cieľ dosiahnuť až 99-% úspešnosť zálohovania. Taktiež plánujú zvýšiť osvetu o zálohovaní, najmä u detí ale napríklad aj u zahraničných turistov.

Plastové obaly by mali byť v čo najväčšej možnej miere v rámci zálohovania využité takým spôsobom, aby si zachovali svoj potenciál pre ďalšie využitie, aby bolo zálohovanie dostupné a nachádzalo sa napríklad aj v prírode, v jednotlivých katastroch miest a obcí Slovenskej republiky, respektíve v národných parkoch.

„Našim spoločným cieľom ostáva, aby sme čo najviac vplývali na verejnosť a formovanie pozitívnej verejnej mienky, aby ľudia boli čo najviac informovaní a chceme aj vzdelávať a šíriť osvetu od toho najmenšieho veku," povedal predseda ZMOS.

Správca zálohového systému a ZMOS podpísali memorandum, ktoré má priniesť spoločnú kampaň a od septembra vzdelávať deti v materských, základných a stredných školách. Kampaň má deťom vysvetliť, prečo je zálohovanie tak dôležité. ZMOS chce deti vzdelávať najmä hravým a interaktívnym spôsobom a pripomínať im zálohovanie nenásilnou formou na divadelných predstaveniach či koncertoch v obciach a mestách.

ZMOS  plánuje použiť zálohované obaly aj na charitatívne účely, a to najmä na miestach, kde je zvýšená koncentrácia osôb. Najlepším príkladom je napríklad umiestnenie v národných parkoch alebo kultúrnych pamiatkach, kde môžu už v súčasnosti ľudia zálohovať obaly a ich výťažky darovať na charitu.

Zdroj obrázka: pixabay.com

Zdroj