Zastávky MHD v meste Žiar nad Hronom budú pokrývať zelené strechy

21.06.2024

Žiar nad Hronom sa tak môže stať inšpiráciou aj pre ďalšie mestá či obce. Vyjadrené v číslach, v meste pribudne 13 zelených autobusových prístreškov. Ich hlavnou úlohou je skvalitnenie životného prostredia mesta, ovzdušia a okolitej mikroklímy. V neposlednom rade aj podpora biodiverzity či estetické obohatenie mestského priestoru.

V rámci realizácií adaptačných opatrení predstavuje zelená strecha nástroj ako efektívne bojovať proti negatívnym dôsledkom zmeny klímy. Rastliny na autobusových prístreškoch budú zachytávať oxid uhličitý z ovzdušia, chladiť okolie v horúcich letných dňoch a budú domovom rôznych druhov hmyzu.

Zároveň však toto riešenie prispeje aj k zníženiu prachových častíc v okolitom priestore. Práve táto forma znečistenia predstavuje v súčasnosti jeden z najvýznamnejších problémov z hľadiska kvality ovzdušia. Zelená strecha predĺži životnosť autobusového prístrešku vzhľadom na ochranu pred priamym pôsobením UV žiarenia. Strecha bude pozostávať zo zásobníkov, ktoré obsahujú predkultiváciu viac ako 80 percent.

Samotná inštalácia týchto zásobníkov veľmi rýchla a ľahká. Ich ďalšia výhoda spočíva v tom, že v prípade nutnosti opravy strešnej konštrukcie, sa zásobníky z daného miesta vyberú, konštrukcia sa opraví a zásobníky sa opäť uložia na pôvodné miesto a zelená strecha je okamžite celistvá a homogénna. Manipulácia s nimi je ľahká, rovnako ako ich preprava.

Ďalšou výhodou zelených striech je ich samo obnovovacia funkcia. Prístrešok bude obsahovať približne štyri až šesť druhov rastlín, ktoré sú dostatočne mrazuvzdorné a adaptabilné. Dorásť by mali už v priebehu prvej sezóny. Pôjde o takmer prirodzenú vegetačnú formu, ktorá sa sama udržuje a obnovuje.

Zdroj obrázka: freepik.com

Zdroj