Plocha ktorú na Slovensku zaberajú ekofarmy zaznamenáva nárast

04.07.2024

Počas dekády sa v rámci EÚ poľnohospodárska pôda v ekologickom režime zväčšila takmer o 80 percent. Napriek rapídnemu nárastu to ale stále nestačí na cieľ, ktorý si pre ekologické poľnohospodárstvo stanovila EÚ vo svojej potravinovej stratégii Z farmy na stôl.

Ekologicky využívaná plocha na poľnohospodársku produkciu predstavovala v roku 2022 len 10,5 percenta poľnohospodárskej pôdy v EÚ. Na prelome júna o tom informoval európsky štatistický úrad Eurostat. Samotná správa Eurostatu mimo iného zdôrazňuje, že medzi rokmi 2012 a 2022 sa ekologicky obhospodarovaná poľnohospodárska pôda rozšírila o 79 percent. Tieto dáta potvrdzujú súčasný trend rýchleho rozširovania pôdy na ktorej sa hospodári ekologicky.

Situácia na Slovensku je podobná, výmera rastie, hoci pomalším tempom. V roku 2020 v ekologickom režime pestovali a chovali farmári na 181-tisíc hektároch poľnohospodárskej pôdy. V roku 2022 Eurostat nameral už takmer 200-tisíc hektárov. Výmera ekofariem sa tak zvýšila o desať percent. Ide pritom o dlhodobo rastúci trend. Pričom ešte v roku 2012 bolo na Slovensku v ekológii 164-tisíc hektárov. Za desaťročné obdobie je to teda až 21-percentný skokový nárast.

Aj keď EÚ zaznamenáva rast, napriek tomu však nie sme na dobrej ceste k naplneniu svojho cieľa na rok 2030. Potravinová stratégia EÚ Z farmy na stôl, poľnohospodársko-potravinárska vetva Európskej zelenej dohody, si kladie za cieľ, aby do roku 2030 bolo 25 percent poľnohospodárskej pôdy v ekologickom režime.

Európska environmentálna agentúra (EEA) však v správe na rok 2023 uviedla, že na dosiahnutie tohto cieľa by EÚ musela takmer zdvojnásobiť súčasné tempo rastu. Ak si EÚ zachová súčasné tempo, do roku 2030 budeme schopní dosiahnuť len 15 % hranicu.

Ekologická pôda sa v EÚ využíva predovšetkým na pestovanie plodín, ako sú obilniny, okopaniny, zelenina, trvalé trávne porasty a trvalé kultúry, ako sú ovocné stromy, olivové háje a vinice. Pozitívom je, že nárast zaznamenáva aj ekologický chov.

Zdroj