Recyklácia stavebných odpadov

Adresa

CEPIS, s.r.o.
Sidónie Sakalovej 170/20
014 01 Bytča
IČO: 46 490 060

https://www.cepis.sk/

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Cedzo
+421 903 836 284
cepis@cepis.sk
Zobraziť profil

Opis riešenia

Prostredníctvom technológie zabezpečí selektívnu demoláciu objektov, tak aby bolo zaistené maximálne opätovné využitie stavebných odpadov a ich recyklácia v zmysle zákona o odpadoch.

Ekonomický prínos

Využitie ekonomicky výhodnejšieho materiálu získaného z recyklácie stavebných odpadov, vhodného na opätovný zásyp alebo ako podklad pod cesty, chodníky, parkoviská a pod.

Environmentálny prínos

Opakované využitie stavebného odpadu ako materiálu.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Prílohy