CEPIS, s.r.o.

Adresa

CEPIS, s.r.o.
Sidónie Sakalovej 170/20
014 01 Bytča
IČO: 46 490 060

https://www.cepis.sk/

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Cedzo
+421 903 836 284
cepis@cepis.sk
Spoločnosť CEPIS, s.r.o. ponúka demolačné a zemné práce, recykláciu stavebných odpadov, spracovanie a úpravu hornín. Prostredníctvom technológie zabezpečí selektívnu demoláciu objektov, tak aby bolo zaistené maximálne opätovné využitie stavebných odpadov a ich recyklácia v zmysle zákona o odpadoch.

Riešenia