RC Aqua drone - vodný dron

Adresa

Slovakia Comcor Engineering s.r.o
Masarykova
040 01 Košice - Staré Mesto
IČO: 36 775 797

https://www.comcor.it/sk/

Kontaktná osoba

Rastislav Rychnavsky
+421907570008
rychnavskyr@gmail.com
Zobraziť profil

Opis riešenia

RC Rádiovo riadený plávajúci vodný dron na zber naplaveného odpadu z riek, jazier, potokov, morí.

Ekonomický prínos

Úspora nákladov na prenos, zber a likvidáciu odpadu, ak sa bude zber odpadu vykonávať v stanovenej periode. Dosiahneme separáciu jednotlivých druhov odpadu a následne ich vieme lepšie využiť a zrecyklovať. Má to dopad aj na vytvorenie nových pracovných miest, čiže socialny program pre ľudí bez práce alebo nezamestnaných. " Aj z odpadu sa dá využiť maximum len treba chcieť a rozhodnúť sa pre zmenu"

Environmentálny prínos

Čisté vody bez odpadu z plastov, polystirénu, textilu a iných naplavených nečistôt. Bio odpad ako drevo sa dá ďalej spracovať ako biomasa v energetike alebo na tvorbu štiepky pre humus.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Testovanie bolo vykonané na priehrade Ružín kde sme simulovali zber odpadu a následnú separáciu odpadu.

Prílohy