Subjekty

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Kategórie:

SOLAREN, s.r.o.

09.02.2024

Montáž fotovoltaických zdrojov elektrickej energie, solárne osvetlenie, solárne kamery

Mobake EcoProducts s.r.o.

08.02.2024

Našou misiou je denne tvoriť obchod pre ľudí s veľkým srdcom. Snažíme sa preto na webe vytvoriť také prostredie, kde …

CEPIS, s.r.o.

22.11.2023

Spoločnosť CEPIS, s.r.o. ponúka demolačné a zemné práce, recykláciu stavebných odpadov, spracovanie a úpravu hornín. Prostredníctvom technológie zabezpečí selektívnu demoláciu …

Obec Korňa

14.11.2023

Obec Korňa sa nachádza v severozápadnej časti Slovenska, v okrese Čadca. Ku dňu 31.12.2022 mala obec 1 976 obyvateľov. Najvyššie …

Slovakia Comcor Engineering s.r.o

06.11.2023

Konštrukčná kancelária, tvorba 3D+2D konštrukčných riešení,.

NANO 4 SOLUTION s. r. o.

12.07.2023

Spoločnosť NANO 4 SOLUTION s. r. o. je dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti Allinex, ktorá sídli v Prahe a je držiteľom …

M2M solutions, s.r.o.

23.06.2023

M2M Solutions je inovatívna technologická spoločnosť, ktorá vyvíja riešenia v oblasti dodávateľského reťazca s použitím Industry 4.0 štandardov. Viac než …

Slovenská obchodná a priemyselná komora - Trenčianska regionálna komora

29.05.2023

Trenčianska regionálna komora SOPK je zriadená Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, verejnoprávnou , neziskovou organizáciou podľa zákona 9/1992 Zb o …

Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.