Subjekty

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Kategórie:

NANO 4 SOLUTION s. r. o.

12.07.2023

Spoločnosť NANO 4 SOLUTION s. r. o. je dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti Allinex, ktorá sídli v Prahe a je držiteľom …

M2M solutions, s.r.o.

23.06.2023

M2M Solutions je inovatívna technologická spoločnosť, ktorá vyvíja riešenia v oblasti dodávateľského reťazca s použitím Industry 4.0 štandardov. Viac než …

Slovenská obchodná a priemyselná komora - Trenčianska regionálna komora

29.05.2023

Trenčianska regionálna komora SOPK je zriadená Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, verejnoprávnou , neziskovou organizáciou podľa zákona 9/1992 Zb o …

Obec Nižná Voľa

16.05.2023

Obec Nižná Voľa je domovom pre 270 obyvateľov a nachádza sa v nej stredisko environmentálneho vzdelávania pri miestnej ZŠ. Keďže …

Varga Web Solutions s. r. o.

17.04.2023

Prírodniny majú za cieľ uľahčiť Vám, zákazníkom výber a nákup ekologických produktov. Prírodniny podporujú aj ľudí a organizácie, ktorí z …

Obec Rešica

17.04.2023

Obec leží 29 kilometrov juhozápadne od Košíc približne kilometer od maďarskej štátnej hranice. Prvá zmienka o Rešici pochádza z roku 1319, …

EPITREND s.r.o.

28.02.2023

V spoločnosti EPITREND sa špecializujeme na obnoviteľné zdroje – tepelné čerpadlá. Veríme, že je možné ponúkať ekonomicky efektívne riešenia s …

3peaks s. r. o.

23.02.2023

Balíky Repetito sú vyrobené z plastu. Všetky obalové materiály majú negatívny dopad na životné prostredie. Čokoľvek na jedno použitie je …

Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.