Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Klimaticky, energeticky aktívna vegetačná fasáda so zavlažovanou zelenou stenou

15.11.2020

MDM Slovakia, s.r.o.

Klimaticky, energeticky aktívna vegetačná fasáda so zavlažovanou zelenou stenou je predsadená oceľová konštrukcia obvykle stojaca na vlastnou základe a ukotvená …

Detail

Recyklácia stavebného a demoličného odpadu

10.11.2020

PROSPECT, spol. s r. o.

Recyklácia stavebného odpadu a odpadu z demolácií môže vďaka využitiu mobilných drvičiek a triedičiek prebiehať kdekoľvek – na mieste určenom …

Detail

Zhodnocovanie starých vozidiel odstrojovaním

10.11.2020

ŽOS-EKO, s. r. o.

ŽOS-EKO, s. r. o., patrí k významných spracovateľom opotrebovaných vozidiel na Slovensku. V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o …

Detail

Eliminácia dopadu psích exkrementov na zdravie ľudí a životné prostredie

10.11.2020

MARTAL s. r. o.

Eko psia toaleta (EcoDog Toilet) je hygienické zariadenie na venčenie psov, ktoré je jedinečné, dômyselné a jediné svojho druhu na …

Detail

Zariadenie na materiálové zhodnocovanie odpadov

08.11.2020

BIOELEKTRA SE

Predstavuje moderné, vysoko sofistikované a samoučiace zariadenie na materiálové zhodnocovanie širokého spektra odpadov (okrem nebezpečného odpadu) na báze inovatívnej nespaľovacej …

Detail

Zberné nádoby na použitý kuchynský olej

29.10.2020

Kaufland Slovenská republika v. o. s.

Zákazníci v predajniach Kaufland majú možnosť separácie rôznych materiálov. V roku 2018 vo vybraných deviatich predajniach pribudla možnosť odovzdať použitý …

Detail

Krtkodom – sebestačný ,,zelený" dom

19.10.2020

Pribila spol. s r. o.

Krtkodom je projekt energeticky pasívneho rodinného domu, v ktorom smart riešenia zabezpečuje príroda. Dom chránený zemou predstavuje luxusné spojenie prírody …

Detail

Rozvoj environmentálneho myslenia najmenších

09.10.2020

SEWA, a. s.

SEWA, a. s., ponúka zaujímavé envirovýchovné projekty pre deti a mládež zamerané na správne triedenie komunálnych odpadov. Prvým a stále úspešným projektom …

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.