Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Nasávaná kartonáž

25.01.2018

KURUC - COMPANY spol. s r.o.

Výroba nasávanej kartonáže je jednou z nosných činností spoločnosti Kuruc Company. Firma vlastní výkonné technológie pre výrobu obalov a foriem. Výrobky …

Detail

Dosky TETRA K

25.01.2018

KURUC - COMPANY spol. s r.o.

Dosky Tetra K sa vyrábajú recyklovaním kompozitných nápojových obalov VKM (tetrapakov). Materiály, z ktorých sú tetrapaky vyrobené (papier, polyetylén a hliníková …

Detail

PUR panely

25.01.2018

KURUC - COMPANY spol. s r.o.

Panel TETRA K predstavuje takzvanú suchú výstavbu. Používa sa v interiéroch a aj v exteriéroch. Montáž panelu je veľmi jednoduchá …

Detail

Ubytovacie jednotky, Podhájska

18.01.2018

KURUC - COMPANY spol. s r.o.

Nízkonákladové, celoročne obytné ubytovacie jednotky v kúpeľnom zariadení. Použitý material: PUR panely Tetra K - termoizolančné, zvukovoizolačné s povrchovou úpravou.

Detail

Smart Metering

14.12.2017

ENBRA SLOVAKIA s.r.o.

Spoločnosť ENBRA SLOVAKIA sleduje aktuálne trendy a vo svojich inštaláciách využíva výlučne meradlá, ktoré spĺňajú požiadavky Smart Meteringu. V rámci …

Detail

Energetický certifikát

05.12.2017

ENECO, s.r.o.

Energetický certifikát je úradný dokument, ktorý predstavuje hodnotenie budovy z hľadiska spotreby energie a jej zaradenie do energetickej triedy. Pre rodinné …

Detail

Energetický detektív

05.12.2017

ENECO, s.r.o.

Služba Energetický detektív predstavuje vypracovanie štúdií, ktoré hľadajú odpovede na otázky súvisiace s oblasťou energetiky a ochranou životného prostredia - …

Detail

Energetický audit

05.12.2017

ENECO, s.r.o.

Energetický audit predstavuje návod, ako ušetriť energiu. Pre rodinné domy a bytové domy nie je zo zákona povinný. V neskoršom …

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.