Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Ekoprogram

08.02.2018

Euroinkubátor, o. z.

EKOPROGRAM ZEM je program Euroinkubátoru realizovaný prostredníctvom Združenia európskej mládeže ZEM a je zameraný na environmentálnu osvetu a praktické vzdelávanie …

Detail

Spevnené plochy s funkciou retencie zrážkovej (sivej) vody

31.01.2018

PR Krajné, s. r. o.

Spevnené plochy (chodníky, parkoviská, iné manipulačné plochy) vo svojej skladbe využívajú vysokú odolnosť materiálu  STERED (zaťaženie, rozmerovú stálosť v suchom, …

Detail

Zelený bicykel

31.01.2018

2brothers, s.r.o.

Projekt Zelený bicykel je systém zdieľaných bicyklov, zameraný na menšie mestá, ktoré nie sú zaujímavé pre veľké bikesharingové spoločnosti. Má …

Detail

Dosky TETRA K

25.01.2018

KURUC - COMPANY spol. s r.o.

Dosky Tetra K sa vyrábajú recyklovaním kompozitných nápojových obalov VKM (tetrapakov). Materiály, z ktorých sú tetrapaky vyrobené (papier, polyetylén a hliníková …

Detail

Zvukovoizolačný pás

25.01.2018

KURUC - COMPANY spol. s r.o.

Zvukovoizolačný pás, vyrobený spracovaním VKM, je vhodný pod plávajúce podlahy, koberce alebo iné podlahoviny. Zabezpečuje útlm krokového hluku v podlahe …

Detail

Nasávaná kartonáž

25.01.2018

KURUC - COMPANY spol. s r.o.

Výroba nasávanej kartonáže je jednou z nosných činností spoločnosti Kuruc Company. Firma vlastní výkonné technológie pre výrobu obalov a foriem. Výrobky …

Detail

Hodnotenie nákladov životného cyklu LCC a kvality

25.01.2018

Entus Management s. r. o.

Entus Management, s.r.o., vyvinula systémy hodnotenia, ktoré umožňujú objektívne nastavenie ceny v celom životnom cykle v akýchkoľvek produkčných oblastiach. ENTUS - Efektívnosť …

Detail

PUR panely

25.01.2018

KURUC - COMPANY spol. s r.o.

Panel TETRA K predstavuje takzvanú suchú výstavbu. Používa sa v interiéroch a aj v exteriéroch. Montáž panelu je veľmi jednoduchá …

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.