Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Systém nakladania so zložkami komunálneho odpadu

03.01.2019

OZV NATUR-PACK

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) NATUR-PACK zabezpečuje funkčný systém triedeného zberu vybraných zložiek komunálnych odpadov vo viac ako 1 140 samosprávach …

Detail

VELUX ACTIVE so zariadením NETATMO

21.11.2018

VELUX SLOVENSKO, s.r.o.

Jednotka VELUX ACTIVE so zariadením NETATMO ponúkajú jednoduchý spôsob, ako v interiéri dosiahnuť zdravšiu klímu. Inteligentné snímače nepretržite merajú teplotu, …

Detail

Fotovoltické systémy

29.10.2018

KOOR, s.r.o.

V projektoch na úspory energií sa spoločnosť KOOR snaží čoraz viac priestoru ponúknuť obnoviteľným zdrojom energie. Preto všade tam, kde …

Detail

Batériové zariadenie pre fotovoltické panely

24.10.2018

KOOR, s.r.o.

e2000 je jedinečné kompaktné fotovoltické zariadenie na uchovávanie vyprodukovanej elektrickej energie. Je optimalizované hlavne pre domácnosti, v ktorých zefektívňuje využitie solárnej …

Detail

Zhodnocovanie plastových odpadov

21.10.2018

PWR - Plastic Waste Recycling, a. s.

Firma PWR – Plastic Waste Recycling, a. s,. sa zaoberá výrobou palív a plynových olejov (vykurovací olej a palivá do …

Detail

Inovatívny systém diaľkového zberu dát

24.05.2018

ista Slovakia, s.r.o.

Najnovšia rádiová technológia symphonic® 3 je inovatívnym systémom diaľkového zberu dát, ktorý umožňuje konečným spotrebiteľom nepretržitý online prístup k  údajom …

Detail

Spracovanie plastov pochádzajúcich z vyradených elektrozariadení

15.05.2018

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

Spracovanie plastov pochádzajúcich z vyradených elektrozariadení, technologických odpadov a plastov z automobilového priemyslu na báze PP, PE, PS a ABS. …

Detail

Repasácia použitých tonerových kaziet

16.03.2018

BROTHER INDUSTRIES

Brother Industries patrí medzi tie spoločnosti, ktoré materiálovo zhodnocujú už použitý produkt vlastnej výroby, a je hlavným centrom recyklácie tonerových …

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.