Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Vyčistená odpadová voda - produkt pre ľudstvo

17.04.2019

EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o.

Projekt je zameraný na čistenie odpadových vôd s použitím membránového gravitačného dosadzováka. Ide o technologický systém s filtračnou doskovou membránou, …

Detail

Centrum zhodnocovania odpadov

17.04.2019

Mesto Žiar nad Hronom

Centrum zhodnocovania odpadov je v rámci SR jedinečné svojou komplexnosťou, týkajúcou sa nakladania s komunálnym odpadom a zároveň najväčšou investíciou do …

Detail

Paletový pooling

11.04.2019

CHEP SK, s.r.o.

CHEP poskytuje zákazníkom fond rôznych typov modrých paliet, ktorí na nich vykonajú distribúciu svojho tovaru odberateľom v SK či zahraničí. …

Detail

Šarišský hackathon

03.04.2019

Mesto Prešov

Mesto Prešov rozvíja Smart technológie v rôznych oblastiach. Využíva pritom aj fakt, že je samosprávou, ktorá má v SR najviac …

Detail

Systém inteligentného osvetlenia

03.04.2019

Mesto Prešov

Systém inteligentného osvetlenia ušetril Prešovu tisíce eur a milióny kWh elektrickej energie. Systém diaľkového riadenia verejného osvetlenia začalo mesto Prešov …

Detail

Riadenie pouličného osvetlenia po napájacom vedení SEAK SMART CITY

02.04.2019

SEAK, s.r.o.

Používaním tejto technológie môže samospráva  riadiť osvetlenie po skupinách, konfigurovať ho kdekoľvek a kedykoľvek jedným kliknutím v jednoduchej aplikácii, nastaviť …

Detail

Renovácia vyradenej a odkúpenej IT techniky

25.03.2019

ZEBRA s.r.o.

IT technika, ktorá pochádza z tzv. operatívneho lízingu veľkých spoločností je nahradená novou technikou, použitú techniku si buď prevezme výrobca, skontroluje …

Detail

Recyklovaná móda

19.03.2019

NOSENE, s.r.o.

Oblečenie, ktoré je v dobrom stave, vyčistia a následne voňavé a čisté umiestnia do predajne. Kusy oblečenia, akými sú pánske …

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.