Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Elektromobilita

14.02.2019

Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj od roku 2016 jazdí na 4 elektrických vozidlách. Ich využívanie pre potreby úradu TSK predstavuje ročnú úsporu CO2 …

Detail

Cyklotrasy a cyklochodníky

14.02.2019

Trenčiansky samosprávny kraj

Nízky podiel cyklistickej dopravy na území kraja sa Trenčiansky samosprávny kraj snaží eliminovať skvalitňovaním cyklistickej infraštruktúry. Najväčším reprezentantom tohto zámeru je …

Detail

Znížená energetická náročnosť budov a využívanie OZE

14.02.2019

Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj postupuje v tejto oblasti Zelenej župy podľa strategického dokumentu Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na …

Detail

Budovanie verejných DC a AC nabíjacích staníc pre elektromobily

13.01.2019

Eco Auto s. r. o.

Komplexná dodávka AC a DC nabíjacích staníc, ktorá obsahuje konzultačnú činnosť, vybudovanie elektrickej prípojky, dodávku a inštaláciu nabíjacej stanice, inteligentnú …

Detail

Systém nakladania so zložkami komunálneho odpadu

03.01.2019

OZV NATUR-PACK

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) NATUR-PACK zabezpečuje funkčný systém triedeného zberu vybraných zložiek komunálnych odpadov vo viac ako 1 140 samosprávach …

Detail

VELUX ACTIVE so zariadením NETATMO

21.11.2018

VELUX SLOVENSKO, s.r.o.

Jednotka VELUX ACTIVE so zariadením NETATMO ponúkajú jednoduchý spôsob, ako v interiéri dosiahnuť zdravšiu klímu. Inteligentné snímače nepretržite merajú teplotu, …

Detail

Fotovoltické systémy

29.10.2018

KOOR, s.r.o.

V projektoch na úspory energií sa spoločnosť KOOR snaží čoraz viac priestoru ponúknuť obnoviteľným zdrojom energie. Preto všade tam, kde …

Detail

Batériové zariadenie pre fotovoltické panely

24.10.2018

KOOR, s.r.o.

e2000 je jedinečné kompaktné fotovoltické zariadenie na uchovávanie vyprodukovanej elektrickej energie. Je optimalizované hlavne pre domácnosti, v ktorých zefektívňuje využitie solárnej …

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.