Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Zhodnocovanie nebezpečných odpadov z chemických čistiarní

01.01.2020

VEGATOP, s. r. o.

VegaTop spolupracuje na vyhľadávaní čo najlepších riešení čistenia odevov. Na chemické čistenie odevov sa používajú špeciálne chemické stroje využívajúce ako …

Detail

Prenájom veľkokapacitných kontajnerov OdpadOnline

01.01.2020

FCC Slovensko, s.r.o.

Služba OdpadOnline ponúka objednanie pristavenia veľkokapacitných kontajnerov online na vybraný druh odpadu na určené miesto, v dohodnutom termíne a následný odvoz naplneného …

Detail

Aplikácia vylož smeti

01.01.2020

FCC Slovensko, s.r.o.

Jednoduchá a praktická aplikácia ponúka prehľadný kalendár s najbližšími termínmi vývozu odpadu (komunálny odpad, plasty, papier, biologický rozložiteľný odpad) na adrese …

Detail

ECOSE Technology

01.01.2020

Knauf Insulation, s.r.o.

ECOSE Technology je nová revolučná technológia spájania bez formaldehydov, založená na rýchlo obnoviteľných materiáloch namiesto materiálov na petrochemickom základe. Redukuje …

Detail

Energetické audity

01.01.2020

NOVACO s. r. o.

Vypracovanie energetických auditov vrátane návrhu súboru opatrení vedúcich k výrazným úsporám energie.

Detail

Papierové palety

19.12.2019

EXA Consult, s.r.o.

Papierové palety sú ekologickým variantom paliet s rovnakou nosnosťou. Paleta sa skladá z povrchu palety, dutinky a obalu dutinky. V …

Detail

Program revitalizácie krajiny a manažmentu povodí SR

16.12.2019

Mesto Stará Ľubovňa

Realizáciou Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky v r.  2011 – 2012 a obnovou a rozšírením programu v roku 2019 …

Detail

Vegetačné, zelené strechy a strešné záhrady

11.12.2019

StrechoStav, s.r.o.

Spoločnosť StrechosStav, s.r.o., realizuje zelené, vegetačné striechy a strešné záhrady. Zároveň vykonáva údržbu a opravy striech.

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.