Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Park Panorama

01.01.2020

2ka, s. r. o.

Vytvorenie ,,zeleného" ostrova v zastavanom území mesta. Návrh intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech. Návrh vertikálnych vegetačných prvkov. Návrh vodných plôch …

Detail

Drenážne vsakovacie steny Drenblok DB®

01.01.2020

DR Unit, spol. s r. o.

Vertikálne drenážne steny sú vhodné na zachytávanie povrchovej dažďovej vody z okolitých (najmä svahovitých) území. Drenážnu stenu tvoria vsakovacie bloky DRENBLOK …

Detail

Klimaticky, energeticky aktívna vegetačná fasáda so zavlažovanou zelenou stenou

01.01.2020

MDM Slovakia, s.r.o.

Klimaticky, energeticky aktívna vegetačná fasáda (KEAVF) so zavlažovanou zelenou stenou je predsadená oceľová konštrukcia obvykle stojaca na vlastnom základe a ukotvená …

Detail

Predaj nabíjačiek na elektromobily

01.01.2020

GreenWay

Verejné rýchlonabíjacie stojany sú iba jedným z riešení ako nabíjať elektrické auto. Primárne sa elektromobily dajú nabíjať doma, resp. na …

Detail

Predchádzanie vzniku odpadu – domáce kompostovanie

01.01.2020

JRK Slovensko s. r. o.

Odvoz komunálneho odpadu tvorí významnú časť rozpočtu každej samosprávy. Nádoby na komunálny odpad sú obvykle plné biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO), …

Detail

Financovanie triedeného zberu v samosprávach a vzdelávanie verejnosti

01.01.2020

ENVI - PAK, a.s.

Výrobcovia obalov a neobalov, ktorí uvádzajú na trh svoje produkty, sú zodpovední za to, kde končí ich odpad, a teda …

Detail

Séria kompresorov NT

01.01.2020

EMBRACO SLOVAKIA s.r.o.

Sériu kompresorov NT vyvinuli na uspokojenie rastúceho dopytu po komerčných chladiacich zariadeniach s nižšou energetickou náročnosťou a hlučnosťou. Kompaktný tvar …

Detail

Technológia GREENGOOD – spracovanie kuchynských a reštauračných odpadov

01.01.2020

JRK Slovensko s. r. o.

Každé zariadenie, ktoré prevádzkuje služby spoločného stravovania, je povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Klasický zvoz biologicky rozložiteľného …

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.