Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Načapujeme si lepší svet

22.07.2020

Heineken Slovensko, a. s.

Spoločnosť sa zaviazala k napĺňaniu cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja (SDGs). Oblasti, ktorým sa venuje, sú úzko prepojené so špecifickými …

Detail

Skladovanie horľavín v mobilných skladoch

21.07.2020

DENIOS s.r.o.

Bezpečné skladovanie horľavín v špeciálnych skladoch s požiarnou odolnosťou až REI 120 minút zvnútra i zvonka. Ide o riešenie s …

Detail

Triedenie odpadov

17.07.2020

Obec Trnavá Hora

Obec venuje veľkú pozornosť systematickému organizovaniu odpadového hospodárstva, vďaka čomu od roku 2010 do roku 2019 zvýšila mieru triedenia odpadov …

Detail

Certifikácia opraviteľnosti

16.07.2020

Repairably

Certifikáciou opraviteľnosti sa usilujú o znižovanie odpadu, podporou dizajnovania, výroby a používania skutočne opraviteľných výrobkov. Repairably vytvára platformu. Platformu pre zákazníkov, …

Detail

Podpora platformy Obehové Slovensko

16.07.2020

TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o.

TaylorWessing Bratislava patrí medzi najväčšie medzinárodne advokátske kancelárie na Slovensku. Jej klienti sú tak zahraniční investori, ako aj slovenskí podnikatelia, …

Detail

Zber kuchynského odpadu od dverí

02.07.2020

JRK Slovensko s. r. o.

Biologicky rozložiteľný odpad nachádzajúci sa v kontajneroch na zmesový komunálny odpad nie je problém len obcí so záhradami, ale aj …

Detail

Renovácia použitého HW

29.06.2020

AfB Slovakia s.r.o.

Odoberanie použitého HW od spoločností, čistenie, mazanie dát, opravy, inštalácia nového SW a následný predaj.

Detail

Vegetačné čistiarne odpadových vôd

29.06.2020

ECOPLANET SLOVAKIA, s. r. o.

Koreňové čistiarne sú známe vďaka jednoduchej údržbe, nízkym prevádzkovým nákladom a udržateľnému spôsobu fungovania, ktorý zaručuje spoľahlivé výsledky čistenia odpadových …

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.