Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Re-use centrum Back2Life dáva šancu starým veciam

15.10.2021

FCC Slovensko, s.r.o.

Cieľom Re-use centra Back2Life je opätovné využitie starých, ale funkčných vecí. Predmety, ktoré sú pre niekoho nepotrebné, nemusia skončiť v odpade …

Detail

Vzdelávacie aktivity - školenia, workshopy a diskusie

08.10.2021

Ing. Zuzana Balková EKO-IN

V rámci vzdelávacích aktivít EKO-IN oboznamuje zástupcov spoločností o zohľadňovaní environmentálneho prístupu počas celého životného cyklu produktov. Prostredníctvom školení a …

Detail

Elektronizácia zvozu odpadu

08.10.2021

GX Solutions, a. s.

Riešenie s vyspelou RFID funkcionalitou digitalizuje služby odpadového hospodárstva. Optimalizuje správu odpadu vďaka dátovej analýze identifikácie kontajnerov a monitoringu zberových vozidiel. …

Detail

Recyklácia PET fliaš a výroba PET predliskov

22.09.2021

General Plastic, a. s.

Prvým krokom úspešnej recyklácie je vyzbierať použitý materiál, ktorý sa použije na ďalšie spracovanie. PET je žiadanou komoditou na celom …

Detail

Čo s vodou z našich striech?

21.09.2021

SADY, s.r.o.

SADY, s. r. o., svojim zákazníkom ponúkajú komplexné riešenia priamo na mieru na zachytávanie dažďovej vody a jej následné využívanie. …

Detail

Cigaretovník

21.09.2021

Slovenské združenie pre značkové výrobky

Motivovať dospelých fajčiarov k zmene správania a k správnej likvidácii ohorkov má nová kampaň CIGARETOVNÍK. Ohorok z cigarety nepatrí na …

Detail

Nízkoteplotné vykurovanie výrobných priestorov odpadovým teplom

06.09.2021

REDE-PROJECT s. r. o.

Teplý vzduch pod stropom výrobnej haly je zbieraný vzduchotechnickým potrubím. Následne prechádza VZT jednotkou s výmenníkom, kde sa teplo naviaže na vodu. Zohriata voda vykuruje podlahovým kúrením výrobné a administratívno-sociálne priestory výrobných budov.

Detail

Ekologické retenčné parkovisko osobných áut

06.09.2021

REDE-PROJECT s. r. o.

Parkovisko je vybudované na 400 - 600 mm hrubej vrstve kameniva. Pod touto vrstvou je geotextília zabraňujúca prípadný únik ropných látok do podložia. Povrch je tvorený betónovými retečnými dlaždicami.

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.