Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Drvička stavebných odpadov

20.10.2022

Obec Veľké Turovce

Obec analýzou vzorky komunálneho odpadu zistila, že až 39, 70 % ho tvorí drobný stavebný odpad.  Vybudovala Zberný dvor, investovala …

Detail

FULL ROOF

11.10.2022

Hybrid House s.r.o.

Systém FULL ROOF sa inštaluje priamo na strešné laty, a tým nahrádza klasickú strešnú krytinu.

Detail

Bioprocesor

20.09.2022

Ing. Peter Benko - INECS

Súčasťou  portfólia riešení INECS  pre nakladanie s odpadom je aj technológia Bioprocesor na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Cieľom spoločnosti v …

Detail

Regionálne centrum obehového hospodárstva

12.09.2022

Národná recyklačná agentúra Slovensko

Regionálne centrum obehového hospodárstva (RCOH) je systémové riešenie všetkých oblastí potrebných pre tvorbu integrovaných projektov rozvoja regiónu, orientovaných na krajinu …

Detail

Komplexné odpadové hospodárstvo

07.09.2022

Purum SK s.r.o.

Spoločnosť Purum SK, s. r. o., ponúka komplexné odpadové hospodárstvo s dôrazom na minimalizáciu produkcie odpadov. Zabezpečuje efektívnu recykláciu celej škály odpadov. …

Detail

Zber kuchynského odpadu v obciach

05.09.2022

CMT Group s. r. o.

Zber kuchynského odpadu a olejov spôsobom door2door - od dverí k dverám.

Detail

Príprava ľadovej plochy a prevádzka zimných štadiónov

19.08.2022

ABC Food Machinery spol. s r.o.

Pri návrhu technológie pre zimný štadión je potrebné stanovenie čo najpresnejších prevádzkových podmienok, aby zariadenie pracovalo pri všetkých podmienkach optimálne …

Detail

Chladenie skladov surovej kože

19.08.2022

ABC Food Machinery spol. s r.o.

Jedným z dôležitých procesov spracovania kože je jej skladovanie ako čerstvej suroviny v chlade tak, aby nedošlo k degradácii a …

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.