Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

RC Aqua drone - vodný dron

06.11.2023

Slovakia Comcor Engineering s.r.o

RC Rádiovo riadený plávajúci vodný dron na zber naplaveného odpadu z riek, jazier, potokov, morí.

Detail

Samočistiace povrchy (fasády, strechy, mosty, iné vonkajšie konštrukcie)

12.07.2023

NANO 4 SOLUTION s. r. o.

Multifunkčné nátery FN NANO® slúžia na vytváranie funkčných povrchov, ktoré premieňajú svetelnú energiu na silu schopnú aktívne čistiť vzduch. Okrem …

Detail

greenTLS

23.06.2023

M2M solutions, s.r.o.

GreenTLS je inovatívne riešenie pre podniky, ktoré hľadajú spôsob, ako zefektívniť svoje prepravné procesy a znížiť negatívne dopady podnikania na …

Detail

Riešenia pre súkromný sektor a verejnú správu

29.05.2023

Slovenská obchodná a priemyselná komora - Trenčianska regionálna komora

Združenie subjektov podielajúcich sa na výrobe, recyklácii a poskytujúcich služby pre súkromnú a verejnú správu

Detail

Optimalizácia tlakového a prietokového manažmentu (Automotive)

19.05.2023

ARAD Slovakia s.r.o.

Chladiaci systém s dynamicky sa meniacou potrebou vody. Riešenie zníženia nákladov na čerpanie a tlakové rázy v potrubných rozvodoch vody. …

Detail

Regulácia a plnenie VDJ pre mraziarne

19.05.2023

ARAD Slovakia s.r.o.

Voda z dvoch zdrojov vlastná studňa a rozvod pitnej vody z miestneho vodovodu. Voda  zo studne čerpaná 22 kW čerpadlom …

Detail

Mobilná jednotka pre úpravu pitnej vody

19.05.2023

ARAD Slovakia s.r.o.

Zabezpečenie pitnej vody z rôznych zdrojov vôd (napr. rieky, jazerá, potoky, studne..) bez potreby el. energie (solárne napájanie). Vhodné ako …

Detail

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy

16.05.2023

Obec Nižná Voľa

Rekonštrukciou interiéru a exteriéru kultúrno-správnej budovy sa nám podarilo znížiť jej energetickú náročnosť. Došlo k zatepleniu vonkajšieho plášťa budovy, stropu …

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.