Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Unikátny bicykel SHARVAN - jeden pre všetkých!

02.12.2022

Project M1 s. r. o.

• Unikátny mestský bicykel SHARVAN, ktorý spája 3 funkcie: rastie, skladá sa, mení farby. • SHARVAN je univerzálny pre všetkých, bez …

Detail

Úsporné ekologické riešenia v oblasti svetelných projektov

28.11.2022

FLASH of LIGHT, s. r. o.

Montáž LED svietidiel a osvetlenia, LED pásov všetkých kategórií, úprava pôvodných svietidiel na LED alebo iné svetelné zdroje pre zvýšenie …

Detail

Modulová extenzívna zelená strecha

23.11.2022

GAMAT, s.r.o.

Modulová zelená strecha je patentovaný zásobník, ktorý v období dažďa zadržiava potrebné množstvo vody a následne pri vysokých teplotách vodu …

Detail

Požičovňa elektriny

21.10.2022

MAGNA ENERGIA a.s.

Požičovňa elektriny umožňuje využitie fotovoltickej elektrárne na 100 %. So službou spotrebujete všetku energiu, ktorú ste si vyrobili. Službu môžu …

Detail

Drvička stavebných odpadov

20.10.2022

Obec Veľké Turovce

Obec analýzou vzorky komunálneho odpadu zistila, že až 39, 70 % ho tvorí drobný stavebný odpad.  Vybudovala Zberný dvor, investovala …

Detail

Malá obecná kompostáreň do 100 ton

20.10.2022

Obec Veľké Turovce

Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu z parkov, záhrad a verejných priestranstiev.

Detail

FULL ROOF

11.10.2022

Hybrid House s.r.o.

Systém FULL ROOF sa inštaluje priamo na strešné laty, a tým nahrádza klasickú strešnú krytinu.

Detail

Bioprocesor

20.09.2022

Ing. Peter Benko - INECS

Súčasťou  portfólia riešení INECS  pre nakladanie s odpadom je aj technológia Bioprocesor na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Cieľom spoločnosti v …

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.