Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Medzikoľajový absorbér hluku

02.11.2017

PR Krajné, s. r. o.

Partner Brens Europe, a. s., Plzeň, využil vlastnosti materiálu STERED nové produkty BRENS® pre environmentálnu zodpovednosť za stavbu železnice v priemyslových …

Detail

Recyklácia a zhodnocovanie zmiešaných odpadov

02.11.2017

PR Krajné, s. r. o.

Vstupný materiál tvoria technologické odpady z prvovýroby textilných dielov pre automobilový priemysel a zmiešaný textilný odpad z recyklácie áut po …

Detail

Zvuk pohlujúci panel pre protihlukové steny

02.11.2017

PR Krajné, s. r. o.

Synterické technické textílie v konštrukcii automobilu sú používané aj pre svoje vynikajúce akustické vlastnosti. STERED tieto vlastnosti plne prenáša do základného …

Detail

Ľahká extenzívna vegetačná strecha

02.11.2017

PR Krajné, s. r. o.

Vďaka vynikajúcim retenčným vlastnostiam, vysokej odolnosti materiálu na mechanické namáhanie a dlhej životnosti, vznikla skladba pre ľahké vegetačné strechy s …

Detail

Zhodnocovanie chladiacich a mraziacich zariadení

01.01.2017

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

Zariadenia na zhodnocovanie chladiacich a mraziacich zariadení funguje na princípe kryokondenzácie prítomnosti dusíka v celom procese spracovania. Krok 1 - …

Detail

Zhodnocovanie elektroodpadov s obsahom ortuti

01.01.2017

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

Spoločnosť výbojové svetelné zdroje rozdeľuje podľa tlaku náplne na: - vysokotlakové výbojové zdroje (vysokotlakové ortuťové výbojky, vysokotlakové sodíkové výbojky, halogenidové výbojky, zmesové …

Detail

Certifikácia manažérskych systémov

01.01.2017

CeMS, s.r.o.

Produkty: implementácie a certifikácie ISO 14001 + ISO 50001 a výkon školení v oblasti životného prostredia a energetiky.

Detail

Zvukovoizolačný pás z recyklovanej zmesi PUR, VKM a papiera

01.01.2017

KURUC - COMPANY spol. s r.o.

Útlm krokového hluku v podlahe s doplnkovou tepelnoizolačnou funkciou.

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.