Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Analýza zložiek komunálneho odpadu pre samosprávy

23.04.2021

Envi-CARE GR s. r. o.

Analýza komunálneho odpadu pre samosprávy prináša miestnym samosprávam skutočný obraz o tom, ako občania nakladajú s komunálnym odpadom. Poskytne im informácie o …

Detail

Voskované obaly na potraviny

21.04.2021

Včelobal

Včelobaly sú znovu použiteľné, umývateľné, kompostovateľné, voskované ekoobaly na potraviny. Pri správnej údržbe môže jeden obal vydržať vyše dvoch rokov …

Detail

Zelený vodomer

16.04.2021

ENBRA SLOVAKIA s.r.o.

Pri každom meradle je doba overenia iná. Nebytové vodomery na studenú vodu sa overujú každých 6 rokov a nebytové vodomery …

Detail

Remeselné družstvo

25.03.2021

Remeselné družstvo Bývame Zdravo

Remeselné družstvo vo vlastníctve členov, ktoré zabezpečuje prácu a vzdelávanie členov a spolupracovníkov. Vytvára  ekologické, etické a udržateľné produkty a služby.

Detail

Prepájanie cirkulárnej ekonomiky s legislatívou a podnikaním

17.03.2021

envirolegal

Každá firma má povinnosti voči zákonu o odpadoch. Envirolegal zabezpečí environmentálne poradenstvo a zosúladí prácu podnikateľského subjektu so zákonmi v odpadovom …

Detail

Centrum cirkulárnej ekonomiky

16.03.2021

Ewia, a. s.

Takmer všetok odpad, ktorý dnes končí na slovenských skládkach, možno racionálne využiť a vytvoriť z neho nový materiálový alebo energetický zdroj. Zhmotnením …

Detail

EKOspotrebitel.sk

14.03.2021

Spotrebiteľské Centrum

EKOspotrebitel.sk prináša informácie o environmentálne zodpovednom spotrebiteľskom správaní, udržateľnej spotrebe a obehovom hospodárstve.

Detail

Predchádzanie vzniku odpadu

12.03.2021

BEZOBALiS

Udržateľnosť ani zďaleka neznamená len zero-waste, avšak znižovanie odpadu je jej pevnou a dôležitou súčasťou. Bezobalové nakupovanie je (hneď za …

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.