Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Upcyklácia zvyškov látok z výroby

19.08.2021

Be Lenka s. r. o.

Zvyšky látok zo svojej výroby poskytuje spoločnosť Be Lenka  ako dar pezinskému občianskemu združeniu Zelený štvorlístok, ktoré ich použiva v chránenej dielni …

Detail

Recyklácia cigaretových filtrov

16.08.2021

EcoButt, s. r. o.

Spoločnosť zabezpečuje inštaláciu popolníkov EcoButt, pravidelný zber a ekologickú recykláciu ohorkov, ktoré nepatria do komunálneho odpadu. Na pravidelnej báze (1 …

Detail

Zelené strechy

22.07.2021

Sky Gardens s.r.o.

Šetria životné prostredie, výdavky na vykurovanie a sú nenáročné na údržbu. Zelené strechy vo vilových domoch (foto: 1), na strechy …

Detail

Misia bez emisií

20.07.2021

GO4 s.r.o.

Už viac ako 2 roky doručujú takmer 50 % zásielok na území Bratislavy výhradne prostredníctvom cyklokuriérov na nákladných bicykloch. Snahou …

Detail

Využitie geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie

16.07.2021

PW Energy, a.s.

Po ukončení geologického prieskumu v teréne a administratívnej príprave zámeru  spoločnosť PW Energy predstavila v marci 2021 projekt využitia geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie v dvoch strediskách v okrese Žiar nad Hronom a v júni 2021 v jednom stredisku v Prešove. Čerpaná geotermálna energia z vrtov sa využíva na výrobu elektriny a tepla. Domácnosti a priemysel tak dostanú zelenú energiu, ktorá nezaťažuje životné prostredie. Výroba elektrickej energie bude prebiehať v zariadeniach na báze ORC (Organický Rankinov cyklus), z ktorých každé bude mať inštalovaný elektrický výkon 6,3 až 6,5 MWe (spolu 12,6 až 13 MWe). Každé zariadenie bude využívať energiu zo šiestich vrtov (troch produkčných a troch reinjektážnych) v uzatvorenom okruhu s reinjektážou tepelne využitej geotermálnej vody, vďaka čomu sa bude môcť využívať v cykle opakovane. Výrobu elektrickej energie umožní čerpanie …

Detail

Rozvoj odpadového hospodárstva na mieru

02.07.2021

ZA UDRŽATEĽNÉ PODUNAJSKO, O. Z.

Komplexné riešenie odpadového hospodárstva na mieru spočíva v realizácii programu rozvoja odpadového hospodárstva obcí, miest a regiónov Podunajska formou integrovanej …

Detail

Koncepčné návrhy dopravného upokojovania

18.06.2021

VT consulting, s. r. o.

Dopravné upokojovanie predstavuje fúziu cieľov v oblastiach: znižovania ekologickej záťaže,  zvyšovania kvality života,  zvyšovania bezpečnosti,  znižovania emisií,  podpory udržateľných druhov dopravy,  rozvoja verejných priestorov, redukcie nevynútenej dopravy.

Detail

Zelené strechy

15.06.2021

CORWIN SK a.s.

Zelené strechy sú strechy budov pokryté vegetáciou. Predstavujú žijúcu a rastúcu alternatívu zaužívaných strešných krytín, ktorá sa stala symbolom zelenej …

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.